Inventarisatie asbestdaken in provincies

De voorzitter van de  vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, Agnes Mulder, heeft op 3 oktober aan de voorzitter van de Tweede Kamer de rapportage ‘Inventarisatie asbestdaken in provincies’ aangeboden.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft in het kader van de versterking van haar kennis- en informatiepositie het onderwerp asbestdaken aangemerkt als prioritair kennisthema voor de jaarplanning van 2018. Dit tegen de achtergrond van de behandeling van het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (Kamerstuk 34 675).

De commissie heeft voor het kennisthema asbest in juni 2018 een literatuurstudie uitgevoerd. In juli 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op verzoek van de commissie een overzicht van de stand van zaken van de asbestsaneringsopgave voor vier provincies aan de Kamer gestuurd (Kamerstuk 25 834, nr. 148). Naar aanleiding van dit overzicht heeft de commissie de wens uitgesproken over een uitgebreider overzicht voor heel Nederland te beschikken. De rapportage is hier beschikbaar. 

Inventarisatie asbestdaken in provincies

 

Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal 04-10-2018