Mailing Omgevingsloket online 17 oktober 2018

Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018

In het weekend van 3 en 4 november 2018 is Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) niet beschikbaar. Er vindt onderhoud plaats. De verwachting is dat Omgevingsloket online zondagavond 4 november weer beschikbaar is. Mocht dit niet het geval zijn, informeren wij u over de voortgang via www.infomil.nl/omgevingsloket

Vervanging certificaat ftp-server inr.omgevingsloket.nl op dinsdag 23 oktober

Het certificaat van de ftp-server wordt vervangen.

Op dinsdag 23 oktober wordt een nieuw certificaat op de ftp-server van de inregelomgeving (inr.omgevingsloket.nl) van Omgevingsloket online geïnstalleerd. Het kan zijn dat u dit nieuwe certificaat moet accepteren.

Op dinsdag 27 november wordt dit certificaat op de ftp-server van de productieomgeving van Omgevingsloket online geïnstalleerd.

De meeste gebruikers merken weinig tot niets van een nieuw certificaat op de ftp-server. Gebruikers die met de ftp-server verbinden met een script of een ander automatisch proces, moeten de eerste keer alert zijn dat het script goed verder loopt.

Op onze website leest u welke acties hiervoor eventueel nodig zijn.

Meer informatie

Bericht voor lokaal beheerders: extra veld voor e-mail

Sinds 26 september 2018 is er onder organisatiebeheer een extra e-mailadres beschikbaar:  'E-mailadres beheer'. Dit e-mailadres kunt u gebruiken om de e-mail ‘Aanbieden StUF-bericht mislukt’ te ontvangen (als u gebruik maakt van webservices).

De lokaal beheerder kan dit extra e-mailadres toevoegen. Dit kan onder: beheer - organisatiegegevens. Vul hier een in e-mailadres in dat u wilt gebruiken voor het ontvangen van de e-mail ‘Aanbieden StUF-bericht mislukt’ . Vult u geen e-mailadres in? Dan gaan notificaties naar het e-mailadres vergunning.

Meer informatie

Bron: Omgevingsloket online 18-10-2018