Mini-enquête Platform Monumententoezicht Strafrechtelijke handhaving monumentenzorg


Tijdens het Platform Monumententoezicht op 31 oktober a.s. wordt ingegaan op de mogelijkheden tot, en praktijkervaringen met handhaving in de monumentenzorg via het strafrecht. Dat is een andere weg dan de doorgaans gehanteerde bestuursrechtelijke handhaving.
Ter voorbereiding op deze bijeenkomst inventariseren we graag uw (eventuele) ervaringen met strafrechtelijke handhaving. Daartoe verzoeken wij u via deze link een kleine enquête in te vullen. 
 
De uiterste datum voor insturen van de enquête is donderdag 25 oktober 2018. De enquête is alleen bedoeld voor hen die in de monumentenzorg en/of bouw- en woningtoezicht werkzaam zijn bij een gemeente, omgevingsdienst of provincie. Uw antwoorden worden voor deze enquête gebruikt en niet voor andere doelen.

 

Bron: Platform Monumententoezicht, Vereniging BWT en de FGM 15-10-2018

Thema's: Monumenten

Tags: Monumenten