Het ontwerp-Invoeringsbesluit omgevingswet is gepubliceerd voor consultatie

Sinds gisteren is het ontwerp-Invoeringsbesluit omgevingswet gepubliceerd voor consultatie. Iedereen kan tot 21 december 2018 een reactie insturen op https://www.internetconsultatie.nl/invoeringsbesluitomgevingswet.

Het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet wijzigt de vier AMvB's onder de Omgevingswet en 40 andere besluiten, trekt 35 besluiten in en regelt overgangsrecht, waaronder een set van voormalige rijksregels voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening.

Waarschijnlijk zijn voor u deel 2 (wijzigingen Besluit bouwwerken leefomgeving) en deel 5 (wijziging en intrekken besluiten, bruidsschat en overgangsrecht) het meest interessant aangezien deze onderwerpen direct raken aan de bouwregelgeving. Op de wijzigingen van het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit kan uiteraard ook gereageerd worden.

Bron: Overheid.nl 30-10-2018

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet