Vooraankondiging Conferentie Gemeenten en BIM, reserveer in uw agenda

Heeft uw gemeente de voordelen van BIM al ontdekt?

Het BIM Loket en VNG-Realisatie organiseren op 31 januari 2019 een conferentie “Gemeenten en BIM”, gericht op management, projectleiders en inhoudelijk adviseurs van gemeenten. BIM draait om samenwerking in de bouw, waarbij het delen van informatie centraal staat.

De ontwikkelingen rond digitalisering van informatiestromen in de bouw gaan snel. Vroeg of laat krijgt elke gemeente te maken met vragen zoals:

  • Heeft u in uw gemeente te maken gehad met verzoeken om digitale areaalinformatie van een gebied of lokatie?
  • Bent u al eens benaderd met een vergunningaanvraag waarvoor het ontwerp in een 3D-model was gemaakt?
  • Heeft u een goed overzicht van de staat van onderhoud van gebouwen en infrastructuur in eigendom bij de gemeente?

In 2017 zijn drie activiteiten in gang gezet via de pilotstarter van VNG naar aanleiding van de workshop in voorjaar 2017.

De eerste pilot betreft een routekaart, waarbij vanuit de diverse gemeentelijke rollen (bevoegd gezag, eigenaar en beheerder van vastgoed en van de openbare ruimte, bronhouder van areaalgegevens) handvaten worden gegeven voor de stappen die gezet kunnen worden. De tweede pilot gaat over samenwerking bij BIM, zowel samenwerking met buurgemeenten als met regionale bouwpartners (MKB). De derde pilot betreft vergunningverlening op basis van een digitaal ontwerp in 3D (BIM) in het kader van de Omgevingswet.

De resultaten van deze pilots worden gepresenteerd tijdens de slotconferentie op donderdag 31 januari 2019 van 12.00 – 17.00 uur, in het Stadhuis van ’s-Hertogenbosch.

Wat is BIM?

Waar partijen vroeger op een eilandje konden opereren, werken opdrachtgever, architect, ingenieur, aannemer en installateur nu steeds intensiever samen op basis van digitale informatie (data). Die informatie komt samen in een Bouwwerk Informatie Model (BIM). Zo kun je bijvoorbeeld van tevoren zien welke tegenstrijdigheden er zitten in het ontwerp, of hoe het bouwwerk wordt ingepast in de bestaande bebouwing.

BIM zorgt ervoor dat we met zijn allen slimmer en efficiënter gaan werken. In feite bouw je met BIM eerst een digitale versie van de fysieke werkelijkheid. En dat is niet alleen zinvol tijdens de bouw. Een groot voordeel is te behalen in de beheerfase, waarbij een goed digitaal dossier goud waard is en veel kosten bespaart. Ook voor het areaalbeheer levert dit veel voordelen.

Goed informatiemanagement en het delen van de informatie zijn van groot belang, daarom wordt BIM ook wel uitgelegd als Bouw Informatie Management.

Deze conferentie wordt georganiseerd door enkele gemeenten in samenwerking met BIM-loket en VNG-Realisatie.

  

 

                                                            

Bron: BIM Loket en VNG- 17-10-2018