Nieuws november 2018

Debat Wkb op 6 december 2018

Op 6 december 2018 debatteert de Tweede Kamer wederom over de Wkb. Bijna twee jaar na aanvaarding van de wet is de Wkb weer onderwerp van discussie in de Kamer.

Beantwoording vragen over het Ontwerpbesluit LAVS

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Water. De fracties van D66, GroenLinks en SP hadden een verslag uitgebracht met hun bevindingen over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012. De voorgestelde wijziging hangt samen met de invoering van een landelijk asbestvolgsysteem (LAVS).

Initiatiefnemers Lente-akkoord onderzoeken mogelijke impact definitieve BENG-eisen

Tijdens het NEN-congres op dinsdag 20 november maakte het ministerie van BZK de definitieve BENG-eisen bekend. Ook is de NTA 8800, de nieuwe berekeningsmethode gepresenteerd. Deze eisen en de NTA 8800 treden per 1 januari 2020 in werking.

Animatie over bruidsschat Invoeringsbesluit

De bruidsschat is een in het oog springend onderwerp van het Invoeringsbesluit, waarover veel vragen worden gesteld. Over deze bruidsschat is nu een animatie beschikbaar die verduidelijkt wat de bruidsschat inhoudt.

Nieuwe bepalingsmethode energieprestatie: NTA 8800

De nieuwe bepalingsmethode energieprestatie NTA 8800 is op 20 november 2018 door NEN gepresenteerd tijdens het Congres EPG 2.0 in de Midden Nederland Hallen te Barneveld. De vrij beschikbaar gestelde bepalingsmethode is bedoeld om te kunnen berekenen of nieuwe gebouwen vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de BENG-eisen. Daarbij wordt afgestapt van de dimensieloze indicatoren EPC en EI. Er wordt overgegaan naar onder meer de energiebehoefte van een gebouw in kWh/m2 gebruiksoppervlakte, per jaar.

Onderzoek: Uiteenlopende redenen voor permanente bewoning op Veluwse vakantieparken

Tussen de zes- en negenduizend mensen hebben voor langere of korte tijd hun vaste woon- en verblijfplaats op een vakantiepark, gelegen in een van de elf gemeenten op de Veluwe. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het kennisinstituut Platform 31 dat samen met de elf gemeenten de permanente bewoning in kaart heeft gebracht

Bang voor BENG?

De angst voor BENG, die ik soms wel eens bespeurde in de ogen van vastgoedprofessionals, is verdwenen. Hij lijkt omgeslagen in verontwaardiging. De vorige week gepresenteerde concept-grenswaarden worden door koplopers in de sector nu omschreven als ‘slappe hap’. Tijd voor nuance, duiding en advies.

Noorse interesse in Delftse werkwijze

Op donderdag 22 november hadden we een delegatie van de Noorse regering op bezoek. Ze liet zich door de collega’s van de afdeling VTH Veiligheid informeren over de Delftse werkwijze in het bouwproces.

Mailing Omgevingsloket online 26 november 2018

Inhoud vervanging certificaat ftp-server op 27 november 2 cipher suites vervallen

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 8 2018

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 8 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

VNG teleurgesteld over AMvB Cannabisbeleid

Deze week verscheen de AMvB van de ministeries van JenV en VWS over het Cannabisbeleid ('wietexperiment'). De VNG is teleurgesteld over het resultaat: er is weinig ruimte voor lokaal maatwerk, en de voorwaarden die worden gesteld, brengen veel praktische knelpunten met zich mee

Bijeenkomsten Handhavingsinstrumentarium Woningwet. 28 november Breda. Nog enkele plekken beschikbaar

Het ministerie van BZK organiseert in samenwerking met de Vereniging BWT Nederland op 28 november in Breda een bijeenkomst waarbij de handhavingsmogelijkheden van woninggebonden wet- en regelgeving (Woningwet, Huisvestingswet, Opiumwet etc) zullen worden toegelicht en waar ervaringen met het handhavingsinstrumentarium zullen worden gepresenteerd en gedeeld. De bijeenkomst is van 13:00 uur tot 16:00 uur (inloop vanaf 12:30 uur) en is gratis toegankelijk.

Kamerbrief over bericht van EenVandaag over gevaarlijke situaties door onvoldoende toezicht op de bouw

Minister Ollongren (BZK) reageert op Kamervragen van lid Beckerman (SP) op de berichtgeving van EenVandaag dat gevaarlijke situaties zich voordoen door onvoldoende toezicht op de bouw.

Conferentie 'Gemeenten en BIM'

Heeft uw gemeente de voordelen van het gebruik van BIM (Bouw Informatie Model) al ontdekt? Op 31 januari 2019 vindt in 's-Hertogenbosch de conferentie 'Gemeenten en BIM' plaats.

NTA 8800 rekenmethode energieprestatie gebouwen beschikbaar

Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw is de nieuwe rekenmethode NTA 8800 beschikbaar. NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2).

Kamerbrief over klacht over geluidsoverlast aircoinstallatie buren

Minister Ollongren ( BZK) stuurt een afschrift van brief aan een burger over geluidsoverlast aircoinstallatie van de buren aan de Tweede Kamer.

Aanbieding rapport 'Second opinion advies breedplaten Turfmarkt 147'

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer de second opinion die TNO heeft opgesteld over de breedplaatvloeren in het pand Turfmarkt 147

Nieuwsbrief 12 november 2018

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Hoe lang is ‘Bij brand geen lift’ nog houdbaar?

Nederlanders worden steeds ouder en moeten langer zelfstandig blijven wonen. Hierdoor lopen mensen met fysieke en/of mentale beperkingen een grotere kans om slachtoffer te worden bij brand. Het gebruik van liften in woongebouwen bij brand kan mogelijk levens redden, maar in veel gevallen is het gebruik van liften dan niet toegestaan. Liftinstituut pleit voor verandering.

Wat zijn controlepunten brandveiligheid gevels?

Waarom zouden we het over de brandveiligheid van de gevel hebben? Onder meer om veiliger te kunnen vluchten uit gebouwen bijvoorbeeld zou je denken. De gemeenten van Nederland zijn opgeroepen door de minister van Binnenlandse zaken om in hun gemeente de brandveiligheidsrisico’s van gevels van in kaart te brengen. In korte tijd zijn daar al tools voor ontwikkeld en zou men ermee aan de slag. Maar zonder training en kennis deling hierover?

Hoe zorgen we dat woningen niet alleen op papier maar ook écht bijna-energieneutraal zijn?

“Prestatiemeting of niet, het komt goed met energieneutraal bouwen” Volgens Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord ZEN, is het zaak dat bijna-energieneutrale gebouwen in de praktijk net zo presteren als op papier. De koper heeft daar recht op, vindt ze. Maar in de huidige bouwpraktijk kunnen grote verschillen ontstaan tussen de beloofde prestatie en de werkelijke prestatie. Ze pleit daarom voor een prestatiemeting na de bouw. Een goed idee, vindt ook Wico Ankersmit, directeur Bouw- en woningtoezicht Nederland, maar in de op handen zijnde Wet kwaliteitsborging ontbreekt zo’n middel. Waarom moet die er toch komen en welke alternatieven resten er als dat niet lukt?

Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 62

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet

Een terugblik op het COBc congres

Afgelopen donderdag, 1 november, heeft het jaarlijkse COBc congres weer plaatsgevonden, zoals afgelopen jaren weer met een zinvol programma. Voor de deelnemers die alles nog een keer willen doorlezen of aan hun collega’s willen laten lezen, staan de presentaties live op onze site.