Animatie over bruidsschat Invoeringsbesluit

De bruidsschat is een in het oog springend onderwerp van het Invoeringsbesluit, waarover veel vragen worden gesteld. Over deze bruidsschat is nu een animatie beschikbaar die verduidelijkt wat de bruidsschat inhoudt.

De bruidsschat is een set regels die het Rijk overdraagt aan gemeenten en waterschappen. Zij kunnen de regels uit de bruidsschat aanpassen, vereenvoudigen of laten vervallen als deze niet van toepassing zijn op de lokale situatie. Naast de bruidsschat regelt het Invoeringsbesluit nog een aantal onderwerpen zoals het overgangsrecht, onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO) en nadeelcompensatie. Over deze onderwerpen vindt u diverse infographics en informatiebladen.

Internetconsultatie Invoeringsbesluit
Op 29 oktober is de internetconsultatie voor het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet gestart. Iedereen kan tot 21 december 2018 reageren op de inhoud van dit besluit. De consultatie is onderdeel van een participatietraject waarin het ministerie van BZK vanaf het eerste begin samen met toekomstige gebruikers de regels van het nieuwe stelsel voor de fysieke leefomgeving ontwikkelt. Het Invoeringsbesluit bouwt voort op de Invoeringswet, de Omgevingswet en de vier AMvB’s van de Omgevingswet. Het besluit zorgt daarmee voor een soepele overgang van de huidige regelgeving naar het nieuwe stelsel. Het maakt voor burgers, bedrijven, rechters en bestuursorganen duidelijk wat de status is van onder het ‘oude recht’ genomen besluiten. Duidelijkheid, rechtszekerheid, zorgvuldigheid en zo min mogelijk rompslomp staan daarbij voorop. Wilt u reageren op de inhoud van het Invoeringsbesluit? Dat kan tot 21 december via de website internetconsultatie

De animatie vindt u hier

Documenten

Consultatieversie Invoeringsbesluit Omgevingswet

Dit is de consultatieversie van het Invoeringsbesluit Omgevingswet. De totale consultatieversie bestaat uit zes onderdelen: Dit ...

Publicatie | 29-10-2018

Bron: Omgevingswetportaal.nl 29-11-2018

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet