Beantwoording vragen over het Ontwerpbesluit LAVS

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Water. De fracties van D66, GroenLinks en SP hadden een verslag uitgebracht met hun bevindingen over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012. De voorgestelde wijziging hangt samen met de invoering van een landelijk asbestvolgsysteem (LAVS).

Bron: Rijksoverheid 29-11-2018