Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 62

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Eenvoudig Beter

Invoeringsbesluit Omgevingswet open voor consultatie

Op 29 oktober is de internetconsultatie voor het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet gestart. Iedereen kan tot 21 december 2018 reageren op de inhoud van dit besluit. 

Lees meer

Aanvullingswet geluid ingediend bij Tweede Kamer

Op 5 oktober 2018 heeft de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet geluid is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet.

Lees meer

Advies Raad van State over Aanvullingswet grondeigendom

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in augustus advies uitgebracht over het voorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.

Lees meer

Omgevingswet: hard op weg naar de eindstreep

'Hard op weg naar de eindstreep', dat was de grote lijn van alweer de 7e editie van de Dag van de Omgevingswet op 4 oktober. De Omgevingswet biedt het instrumentarium om grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en woningbouw aan te pakken en slim te combineren met andere opgaven.

Lees meer

Praktijkfestival Omgevingswet: samen geschiedenis schrijven

Gewoon doen – praktijk in beweging! Dat was het thema van het Praktijkfestival Omgevingswet dat 10 september plaatsvond. Zo’n 600 medewerkers van overheden, bestuurders en andere organisaties ontmoetten elkaar in de Fokker Terminal Den Haag.

Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet

Mooie stap in proeftuin Goirle

Mooie ontwikkelingen in de proeftuin Omgevingswet in Goirle: de bestuurders hebben overeenstemming bereikt over de gebiedsontwikkeling Fokmast-Regte Heide. Hiermee zijn diverse vraagstukken, ambities en belangen die lange tijd onverenigbaar leken, op weg naar een oplossing.

Lees meer

Hart van Holland winnaar van Aandeslag Trofee

Hart van Holland is winnaar van de Aandeslag Trofee. Directeur Heleen Groot van het programma Aan de slag met de Omgevingswet reikte de trofee uit.

Lees meer

De nieuwe Kwartslag is uit

De digitale nieuwsbrief Kwartslag informeert laagdrempelig over de actuele stand van zaken rond de invoering van de Omgevingswet en alles wat daarbij komt kijken. Op hoofdlijnen bent u snel bij over wat er speelt rond het werken met de kerninstrumenten van de wet, de digitale opgave en wat de ervaringen zijn met anders werken. Kwartslag verschijnt 4 keer per jaar.

Lees meer 

Publicaties

Artikel | De betekenis van de stelselherziening voor de vastgoedpraktijk

Deze zomer werden de vier AMvB’s van de Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. In het tijdschrift Vastgoedrecht licht Paul Pestman van het ministerie van BZK toe hoe de vier AMvB’s in elkaar zitten en wat de belangrijkste sturingsprincipes zijn geweest.

Lees meer

Officiële publicaties

Aanbieding nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijzigingen inzake wetsvoorstel Aanvullingswet bodem, d.d. 30-10-2018

Kamerbrief met reactie op NJB-artikel “Constitutionele aardverschuivingen in het omgevingsrecht?”, d.d. 22-10-2018

Kamerbrief over proces van invoering Omgevingswet, d.d. 18-10-2018

Aanbieding vier AMvB’s bij de Omgevingswet, het advies van de Raad van State en het nader rapport, d.d. 24-09-2018
 

Agenda

26 november 2018 | Tweede wetgevingsupdate: Waar staan we nu met de Omgevingswet?

Na een succesvolle eerste wetgevingsupdate in het voorjaar organiseren VNG, programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van BZK, en het programma Aan de slag op 26 november een tweede wetgevingsupdate.
Lees meer

8 december 2018 | Functionele kwartaaldemonstratie digitaal stelsel Omgevingswet
Na ieder kwartaal presenteert het programma Aan de slag met de Omgevingswet de resultaten in een kwartaaldemonstratie. Wat is er dat kwartaal opgeleverd en wat is in praktijkproeven getest? De volgende functionele demo is op 8 december.
Lees meer  
 

 

Bron: Programmadirectie Eenvoudig Beter 07-11-2018

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet