Wat zijn controlepunten brandveiligheid gevels?

Waarom zouden we het over de brandveiligheid van de gevel hebben? Onder meer om veiliger te kunnen vluchten uit gebouwen bijvoorbeeld zou je denken. De gemeenten van Nederland zijn opgeroepen door de minister van Binnenlandse zaken om in hun gemeente de brandveiligheidsrisico’s van gevels van in kaart te brengen. In korte tijd zijn daar al tools voor ontwikkeld en zou men ermee aan de slag. Maar zonder training en kennis deling hierover?

Een controlepunt brandveiligheid gevel 1

Wat zijn de risico’s van brandoverslag en branddoorslag via een geventileerde gevel? Er zijn verschillende risico tools in ontwikkeling en vrijwel gereed. Die kijken bijvoorbeeld naar hoogte van het gebouw en het gebruik van het gebouw. Als je een slag dieper gaat dan staat voor de gevel al veel informatie in de essentiële bouwkundige controlepunten. Daar staat bijvoorbeeld al jaren in dat al de branduitbereidingstrajecten moeten worden beschouwd en er maatregelen moeten worden genomen. Het belang van die tekst en het je houden eraan bij opdracht, ontwerp, uitvoering kunnen niet nadrukkelijk genoeg benadrukt worden. De komende editie van de essentiële bouwkundige controlepunten wijdt hier nog eens extra een hoofdstuk aan.

Wat zijn de minimale eisen en wat is wenselijk? Duidelijkheid is geboden op welke manieren branduitbreiding via de buitenschil kan worden voorkomen. Verder worden de risico’s en gevolgen voor vluchtende personen en het optreden van de brandweer beschouwd.

Waar leer je over gevels en brandveiligheid? Luister mee en participeer schrijf in en kom naar de BBN studiedag ‘VEILIG VLUCHTEN’ 22 november, Einsteinbaan 1 in Nieuwgein inschrijven bbn.nu

https://youtu.be/7KdzySXwpbw

Bron: BBN 08-11-2018