Aanbieding evaluatierapport proefprojecten kwaliteitsborging bouw

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport van de proefprojecten kwaliteitsborging bouw.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Bron: Rijksoverheid 03-12-2018