Bouwen met kwaliteit Jaargang 2018, Nummer 5, 6 december 2018

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid.

Inhoud

Energietransitie gebouwde omgeving

  • Minister Ollongren presenteert elf scholen die gaan voor aardgasvrij
  • Programma Aardgasvrije Wijken uit de startblokken
  • Staatssecretaris Knops lanceert Connect-NL
  • Herhaling landelijke campagne Energie besparen doe je nu
  • Groningen winnaar Stookjerijk Trofee 2018

Bouwregelgeving en -kwaliteit

  • Consultatie Invoeringsbesluit Omgevingswet
  • Digitalisering van de bouw: Microsoft en Google in opmars in de bouw?

Circulair bouwen

  • Platform31 aan de slag met voorbeelden circulaire woningbouw
  • Terugblik bijeenkomst Circulaire Bouweconomie

Energietransitie gebouwde omgeving

Minister Ollongren presenteert elf scholen die gaan voor aardgasvrij

De eerste duurzaam gerenoveerde school werd onlangs feestelijk heropend in Opeinde, gemeente Drachten-Smallingerland. De komende periode volgen nog elf basisscholen die hun schoolgebouwen aardgasvrij gaan maken. Zij ontvangen hiervoor een stimuleringsbijdrage van 350.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat maakte minister Ollongren bekend tijdens haar bezoek aan basisschool de Kameleon in de Haarlemmermeer, een van de geselecteerde basisscholen voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’.

Lees meer

Programma Aardgasvrije Wijken uit de startblokken

Op 1 oktober was het zover: minister Ollongren maakte bekend welke 27 ‘proeftuin’ gemeenten zijn geselecteerd voor het Programma Aardgasvrije Wijken. Een maand later volgde de startbijeenkomst voor de 27 gemeenten en de betrokken provincies. Een dag later sprak Jos van Dalen (kwartiermaker programma Aardgasvrije Wijken) op het Nationaal Warmtecongres. Tijdens de twee bijeenkomsten werd de nieuwe video over het programma Aardgasvrije Wijken afgespeeld. De volgende mijlpaal is de bijeenkomst ‘Doorpakken met aardgasvrije wijken’ op 6 december.

Lees meer

Staatssecretaris Knops lanceert Connect-NL

Onder grote belangstelling van vertegenwoordigers van lokale, regionale en landelijke overheden, bouw- en installatiebedrijven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties, is op donderdag 1 november in Den Bosch Connect-NL gelanceerd. Connect-NL is een samenwerkingsplatform waarin de provincie Noord-Brabant, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en De Twee Snoeken-Woonconnect werken aan een schaalbare aanpak voor transitie van de gebouwde omgeving. Connect-NL komt voort uit de succesvolle City Deal Woonconnect/Naar een digitale woonomgeving. Het volledige verslag van de bijeenkomst leest u hier.

Herhaling landelijke campagne Energie besparen doe je nu

Op 4 november is de landelijke publiekscampagne ‘Energie besparen doe je nu’ weer van start gegaan. Het doel: huiseigenaren motiveren hun huis energiezuiniger en duurzamer te maken. Dit kan door betere isolatie van dak, gevel, vloer en ramen en door het nemen van een biomassaketel, pelletkachel, warmtepomp, zonneboiler en zonnepanelen. In de campagne krijgen mensen het woord die hier al mee bezig zijn geweest. Hun verhalen vormen een bron van inspiratie. Ze vertellen over hun motieven, het overwinnen van de hobbels onderweg en wat het oplevert.

Lees meer

Groningen winnaar Stookjerijk Trofee 2018

Groningen is de trotse winnaar van de Stookjerijk Trofee 2018, de prijs voor de groenste prestatieafspraken op het gebied van energiebesparing in de huursector. Deze prestatieafspraken worden gemaakt tussen de gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen. Groningen heeft de prijs uit handen van Paulus Jansen (directeur Woonbond) ontvangen. Arnhem en Lelystad zijn beiden op de tweede plaats geëindigd.

Lees meer

Bouwregelgeving en -kwaliteit

Consultatie Invoeringsbesluit Omgevingswet

Het Invoeringsbesluit Omgevingswet is een belangrijke nieuwe stap in de stelselherziening van het omgevingsrecht. De consultatie over het Invoeringsbesluit is op 29 oktober 2018 van start gegaan. U kunt tot 21 december 2018 reageren. De inbreng die wordt verzameld draagt bij aan het vaststellen van goed uitvoerbare regels.

Lees meer

Digitalisering van de bouw: Microsoft en Google in opmars in de bouw?

Op 27 november organiseerde het CE-Communicatieforum de jaarlijkse plenaire bijeenkomst CE-markering. Dit jaar werd de link gelegd met de verdere digitalisering van de Bouwsector. De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter Maarten van Hezik: ‘De Verordening bouwproducten met als kenmerk CE-markering op bouwproducten gaat over het ontwikkelen van één technische taal binnen de Europese Unie met als doel onder andere kostenefficiëntie. Standaardisatie zal met de digitalisering van de bouw een vlucht nemen’.

Lees meer

Circulair bouwen

Platform31 aan de slag met voorbeelden circulaire woningbouw

Er zijn weinig woningbouwprojecten bekend waarbij aandacht is voor circulariteit, dit in tegenstelling tot utiliteitsprojecten. Platform31 gaat daarom in 2019 aan de slag met het project ‘circulaire woningbouw in de praktijk’. Dit project brengt voorbeelden van recent op circulaire basis ontwikkelde en gerealiseerde woningbouwprojecten in kaart. Deze projecten worden op een aantal voor het circulair bouwen van woningen typerende en cruciale aspecten geanalyseerd. De geleerde lessen worden voor partijen in de bouwketen ontsloten middels een digitale handreiking met aanbevelingen en de projecten worden in de database Podium Duurzame Gebouwen opgenomen. Door goede voorbeelden in beeld te brengen en de kennis en ervaring die hiermee zijn opgedaan te inventariseren wordt de transitie naar circulair bouwen gestimuleerd.

Terugblik bijeenkomst Circulaire Bouweconomie

Op 8 november zijn geïnteresseerden bijgepraat over het uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie (CBE). Hierbij is de organisatie van het programma gepresenteerd: de regietaak ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; de invulling gebeurt vanuit de Bouwagenda en Platform CB’23 zorgt voor een deel van de uitvoering.

Lees meer

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 07-12-2018