Bouwrechter start per 1 januari 2019

Wellicht heeft u in de media gelezen dat de rechtbank Noord-Holland met de bouwrechter gaat starten. Wat is de gedachte achter de bouwrechter? Die is dat de rechter in consumentengeschillen in (ver)bouwzaken doorgaans te laat komt. De rechter zou tussen beiden moeten kunnen komen op het moment dat de aannemer nog in de woning aanwezig is en partijen er onderling niet meer uitkomen. Het werk waarover een geschil is, is dan inclusief de eventuele tekortkomingen nog onveranderd zichtbaar. Ter plaatse kan dan naar een oplossing worden gezocht.

De rechtbank Noord-Holland biedt op de locaties Alkmaar en Haarlem vanaf 1 januari 2019 de mogelijkheid om een kort geding bij de ‘bouwrechter’ te starten. De behandeling van het geschil is op de plaats waar het (ver)bouwwerk is, met bijstand van een door de rechtbank aangewezen deskundige. Deze deskundige brengt ter plaatse direct een mondeling deskundigenbericht uit. De insteek zal zijn om er in goed onderling overleg alsnog uit te komen. Als dat niet lukt, brengt de deskundige een beknopt schriftelijk deskundigenbericht uit en volgt een schriftelijk kort gedingvonnis van de rechter. Meer hierover leest u in de bijgevoegde brief.

Bron: de rechtspraak 20-12-2018

Thema's: Organisatie BWT