Conferentie 'Gemeenten en BIM'

Ook in de bouw gaat de digitalisering razendsnel. Uw gemeente krijgt wellicht al 3D-modellen aangeleverd bij een vergunningaanvraag of aanvragen voor digitale areaalinformatie. Steeds meer gemeenten ontdekken de voordelen van het Bouw Informatie Model, kortweg BIM. Een applicatie waarmee bevoegd gezag, opdrachtgever, architect, ingenieur, aannemer en installateur digitaal samenwerken. Zo kunt u bijvoorbeeld van tevoren zien hoe een bouwwerk wordt ingepast in de bestaande bebouwing of u krijgt een goed overzicht van de staat van onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. Zo kunnen we slimmer en efficiënter werken, waardoor veel kosten worden bespaard.

Wilt u weten wat het gebruik van BIM voor uw gemeente kan betekenen? Kom dan op 31 januari 2019 naar de conferentie 'Gemeenten en BIM' in ’s-Hertogenbosch.

Programma

 • 12:00 uur - Inloop met lunch
 • 13:00 uur - Dagopening door o.a. Jack Mikkers, burgemeester van ’s‑Hertogenbosch en Irma Woestenberg, voorzitter VNG Taskforce Samen Organiseren
 • 13:30 uur - Gemeenten & BIM. Verschillende sprekers – zowel van gemeenten als andere organisaties - komen aan het woord over de toepassingen van BIM voor gemeentelijke opgaves. Ook de verschillende pilots komen aan bod.
 • 14:30 uur - Rondetafelgesprekken Ga in twee rondes op interactieve wijze in gesprek over de toepassingen van BIM en de kansen voor u en uw gemeente. Schuif aan tafel bij een van de volgende thema’s:
 1. Data op orde
 2. Vastgoedbezit & beheer
 3. Openbare ruimte
 4. Omgevingswet/vergunningen
 5. Samen werken met BIM
 • 15:45 uur - Gemeenten & de bouwwereld. Hoe wordt vanuit de bouwwereld (MKB) gekeken naar de rol van gemeenten? Door Albert Martinus, voorzitter stichting Rondom GWW
 • 16:00 uur - Forumdiscussie
 • 16:30 uur - Afsluiting & slotwoord, aansluitend borrel

Doelgroep

De conferentie is bedoeld voor management, projectleiders en inhoudelijk adviseurs, die in hun gemeente betrokken zijn bij de vergunningverlening en/of totstandkoming c.q. het beheer van gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte. Zij krijgen dan ook voorrang bij de inschrijving.

Praktische informatie

Datum: donderdag 31 januari 2019
Tijd: 12.00-17.00 uur (inclusief lunch)
Locatie: Bestuurscentrum gemeente ’s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7, ’s-Hertogenbosch.
Kosten: Deelname is kosteloos; wel vragen wij u om zich aan te melden.

Aanmelden

Wilt u de bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier. Hierop kunt u ook eventuele dieetwensen aangeven.

Meer weten?

Wilt u zich alvast verdiepen in de activiteiten die er rondom BIM plaatsvinden? Lees dan meer over de verschillende pilots die dit jaar zijn uitgevoerd.

 1. De eerste pilot betreft de ontwikkeling van een routekaart, die vanuit de diverse gemeentelijke rollen (bevoegd gezag, eigenaar en beheerder van vastgoed en van de openbare ruimte, bronhouder van areaalgegevens), aangeeft welke stappen gezet kunnen worden om met BIM te werken.
 2. De tweede pilot gaat over hoe je gezamenlijk met BIM kunt werken, zowel samen met buurgemeenten als met regionale bouwpartners (MKB).
 3. De derde pilot gaat over het versnellen en vereenvoudigen van de vergunningverlening voor bouwaanvragen met behulp van een digitaal ontwerp in 3D (BIM).

De resultaten van deze pilots worden gepresenteerd tijdens de conferentie.

De conferentie 'Gemeenten en BIM' wordt georganiseerd door de pilotgemeenten in samen­werking met BIM-loket en VNG Realisatie en ondersteund door Building Changes en Corstens Informatiearchitectuur.

Aanmelden bij de bijeenkomst Gemeenten en BIM

Bron: VNG 14-12-2018