Geactualiseerde editie Essentiële bouwkundige controlepunten verkrijgbaar!

De nieuwe editie 2018-2019 van de Essentiële bouwkundige controlepunten is donderdag 22 november door Leo Oosterveen, namens het projectteam, uitgereikt aan Ronald Pellewever van Brandweer Nederland en Joric Witlox, voorzitter van BBN.

Tijdens de studiedag ‘Veilig Vluchten’ van vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is de 13e editie van de uitgave ‘De Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ gepresenteerd. De uitgave helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen en is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw zoals gebouweigenaren, gebruikers, huurders, architecten, adviseurs, risico beheersingsmedewerkers, Bouw & Woningtoezicht en toeleveranciers, verzekeraars en makelaars.

‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ is een uitgave van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) samen met Brandweer Nederland, Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland. De alweer 13e editie is door Leo Oosterveen namens het projectteam overhandigd aan Ronald Pellewever van Brandweer Nederland en Joric Witlox, voorzitter van BBN.

Deze nieuwe versie kent een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige editie. Het hoofdstuk over verantwoordelijkheden van de gebouweigenaar is verduidelijkt met de oproep aan iedere gebouweigenaar en huurder; ‘controleer uw gebouw en neem desnoods zelf (nood)maatregelen. Alleen dan kunnen we schade en slachtoffers door brand voorkomen.’

Daarnaast is nog meer nadruk gelegd op brandveiligheid en gevels, vooral in hoofdstuk 5 van de uitgave. De betrokken organisaties roepen ieder die met controles bezig is hier kennis van te nemen. En last but not least is het onderwerp zelfsluitendheid uitgebreider toegelicht, want een zelfsluitende deur dient zonder tussenkomst van menselijk handelen te sluiten.
De EBC is de te downloaden met Google Chrome van www.bbn.nu en via info@bbn.nu als gedrukt exemplaar te bestellen.

Verder uw aandacht voor een mooi filmpje over gevels en hun brandrisico. Heel actueel nu alle gemeenten zijn gevraagd gebouwen met gevelplaten te gaan inventariseren op risico's.  

 

Bron: BBN 04-12-2018

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid