Mailing Omgevingsloket online 6 december 2018

Automatisch opschonen van aanvragen en meldingen

Omgevingsloket online verwijdert aanvragen en meldingen wanneer ze langer dan een jaar niet zijn gewijzigd. Vanaf 18 juni 2018 gebeurt dit automatisch. Het automatisch opschonen is in augustus 2018 vanwege technische redenen tijdelijk stopgezet.

Vanaf half januari 2019 wordt het automatisch schonen weer aangezet.

Dit betekent dat Omgevingsloket online vanaf half januari 2019 iedere dag inventariseert welke (concept)aanvragen en meldingen in aanmerking komen voor verwijdering. Aanvragen en meldingen worden verwijderd uit Omgevingsloket online wanneer ze langer dan een jaar niet zijn gewijzigd. Of wanneer ze in het loket langer dan drie maanden de status ‘Gearchiveerd’ hebben.

Na deze inventarisatie verstuurt het loket e-mails naar de indieners en de behandelende organisaties.

Hoe verloopt het proces van verwijderen?

Alle aanvragers en behandelende organisaties worden per mail geïnformeerd. Ze hebben daarna nog een maand de tijd om een wijziging aan te brengen in de aanvraag. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat de aanvraag bewaard blijft in Omgevingsloket online.

Omgevingsloket online informeert behandelende organisaties één keer per week. In deze mails staan alle aanvragen opgesomd die in deze week in aanmerking komen voor verwijdering. Als de behandeling van een aanvraag is overgedragen naar een andere organisatie ontvangt deze organisatie de e-mail. De mail gaat naar het adres dat bij Organisatie-instellingen is ingesteld bij e-mailadres vergunningen.

De gemachtigde/aanvrager ontvangt ook een e-mail. In deze e-mail staan de volgende gegevens:

  • Naam en nummer van de aanvraag
  • Waarom komt de aanvraag in aanmerking voor verwijdering
  • Datum waarop de aanvraag wordt verwijderd
  • Link naar de informatiesite van Omgevingsloket online. Hier kun je lezen hoe je een wijziging kunt aanbrengen.

Aanvraag verwijderen

Hebben de aanvrager of de behandelende organisatie geen wijzigingen aangebracht? Dan wordt de aanvraag na een maand verwijderd uit Omgevingsloket online.

Meer informatie

Bron: mailing Omgevingsloket online 07-12-2018