Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 63

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Eenvoudig Beter

Tweede kamer stemt in met wetswijziging Chw

Met de Crisis- en herstelwet (Chw) kunnen overheden nu al experimenteren met instrumenten uit de Omgevingswet. Door de aanpassing ervan wordt dit verder vergemakkelijkt, onder andere met als doel de woningbouw te versnellen en de energietransitie te faciliteren.

Lees meer 

2018: De Omgevingswet in stroomversnelling

Terugblik op 2018 door Rosemarie Bastianen, directeur Eenvoudig Beter
'Begin januari deelde ik onze drie goede voornemens voor 2018 met u. En die hebben we het afgelopen jaar zeker niet laten versloffen! In dit eindejaarsbericht blik ik graag met u terug.'

Lees meer

Aanvullingswet bodem aangenomen door Tweede Kamer

Op 18 december 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. De Aanvullingswet bodem is één van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet en de eerste die bij het parlement is ingediend. Ook de aanvullingswetten voor geluid en natuur liggen bij het parlement, de aanvullingswet grondeigendom volgt in 2019.

Lees meer

Blog | ‘Gebruikmaken van elkaars expertise is ook gewoon leuk’

Zowel bij de ontwikkeling van de wet- en regelgeving als in de Nationale Omgevingsvisie maken we dankbaar gebruik van de kennis uit de samenleving. Hoe dat precies zit, leest u in deze blog over participatie van Rosemarie Bastianen, directeur Eenvoudig Beter en Emiel Reiding, directeur NOVI.

Lees meer

Directeur Eenvoudig Beter bezoekt DCMR

Op donderdag 29 november 2018 bracht een kleine afvaardiging van de programmadirectie Eenvoudig Beter van BZK een bezoek aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Een middag over de rol van de omgevingsdienst onder de Omgevingswet.

Bekijk het beeldverslag! 

Blog | Bouwen in de geest van de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet komen er ook voor bouwen betere en eenvoudigere regels, toegesneden op eisen van deze tijd. Hoe werkt het straks, als je een vergunning aan wilt vragen? Lees de blog van Frederike Brouwer, projectleider Besluit bouwwerken leefomgeving over bouwen in de geest van de Omgevingswet.

Lees meer

Invoeringsbesluit: animatie bruidsschat en informatiebladen

De bruidsschat is een in het oog springend onderwerp van het Invoeringsbesluit, waarover veel vragen worden gesteld. Over deze bruidsschat is nu een animatie beschikbaar. Ook zijn drie informatiebladen over het Invoeringsbesluit gepubliceerd: Invoeringsbesluit in het kort, Vergunningplicht bouwen en Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Wilbert van Duinhoven van DCMR wint Grote AMvB Quiz

Op 29 november reikte Rosemarie Bastianen, directeur programmadirectie Eenvoudig Beter van BZK, de AMvBeker uit aan Wilbert van Duinhoven van de milieudienst DCMR. Van Duinhoven is de winnaar van de Grote AMvB Quiz die dit najaar werd georganiseerd ter gelegenheid van de publicatie van de AMvB’s van de Omgevingswet in het Staatsblad.

Lees meer

Antwoorden De Grote AMvB Quiz

Op 31 augustus werden de AMvB's van de Omgevingswet in het Staatsblad gepubliceerd. Ter gelegenheid van deze grote mijlpaal in de stelselherziening organiseerde het ministerie van BZK De Grote AMvB Quiz. Inmiddels zijn de winnaars bekend. En hier zijn de antwoorden!

Lees meer

Meer dan 10.000 woningen binnen handbereik door Crisis- en herstelwet

Een nieuwe serie projecten van de Crisis- en Herstelwet geeft gemeenten in 20 gebieden de mogelijkheid om af te wijken van wet- en regelgeving. Daarmee kan voor 10.000 woningen de bouw worden mogelijk gemaakt en krijgt de energietransitie een verdere impuls.

Lees meer

Tweede Wetgevingsupdate: waardering voor mini-colleges

De Wetgevingsupdate voor de Omgevingswet blijkt wederom een groot succes! Met meer dan 220 aanmeldingen voor 11 verschillende workshops werden de verwachtingen ruim overtroffen. De informatiebehoefte blijkt groot te zijn in het gezelschap van juristen, programmamanagers en beleidsadviseurs.

Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet

Staalkaarten Omgevingsplan

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft samen met 4 consortia van opdrachtnemers 4 staalkaarten ontwikkeld. De staalkaarten dienen als inspiratiebron bij het maken van een omgevingsplan.

Lees meer

Publicaties

Congresbundel Dag van de Omgevingswet klaar: 'De praktijk aan zet bij megawet in wording'

De hoofdpunten van de zevende editie van de dag van de Omgevingswet, gehouden op 4 oktober, zijn in woord en beeld gebundeld in de congresbundel 'De praktijk aan zet bij megawet in wording'.

Lees meer

Interview Erik Jan van Kempen | ‘Wetten maken niet de wereld, mensen doen dat’

Over twee jaar wordt de Omgevingswet van kracht. Tijd voor een update over de stand van zaken bij de invoering. ROmagazine interviewde Erik Jan van Kempen, programma directeur-generaal bij het ministerie van BZK en verantwoordelijk voor het wetgevingstraject en het interbestuurlijke implementatieprogramma.

Lees meer

Nieuw: geïntegreerde versies Omgevingswet met wijzigingen Aanvullingswetten bodem en geluid

Eerder dit jaar gingen de Aanvullingswetten voor bodem en geluid naar de Tweede Kamer. Om inzichtelijk te maken hoe de aanvullingswetten landen in de Omgevingswet, zijn nu twee geïntegreerde versies van de Omgevingswet beschikbaar waarin de wijzigingen van de aanvullingswetten zijn opgenomen.

Lees meer

Artikel | De stand van de stelselherziening: een rijke oogst aan vastgestelde en ontwerpregelgeving

In het Tijdschrift voor Omgevingsrecht gaat Wilco de Vos van het ministerie van BZK uitgebreid in op het advies van de Raad van State over de AMvB’s en de Invoeringswet van de Omgevingswet. Welke onderwerpen kwamen aan bod en tot welke wijzigingen hebben ze geleid?

Lees meer

Officiële publicaties 

Kamerbrief over aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet

Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Omgevingswet

Kamerbrief over uitstel Proces van behandeling van de wetgevingsproducten van het stelsel van de Omgevingswet

Kamerbrief met reactie op LTO Glaskracht en NEPROM in verband met wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet

Aanbieding nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging inzake wetsvoorstel Aanvullingswet bodem

Agenda

5 februari 2019 | Start nieuwe serie Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet

In februari start een nieuwe serie van de Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet. Dé plek om antwoorden, nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips te vinden om de Omgevingswet succesvol in te voeren in jouw organisatie. Niet alleen vanuit het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet of externe deskundigen, maar juist vanuit je collega’s bij verschillende betrokken organisaties. De Leerreis biedt een hands-on programma in 5 bijeenkomsten.

Lees meer

 
14 februari 2019 | Zaaksystemen in Beeld LIVE!

Een zaaksysteem is een computerpakket. Overheden gebruiken dit om informatie vast te leggen en uit te wisselen. Bijvoorbeeld als een bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kijken naar zaaksystemen en hierover in gesprek gaan met de leveranciers. De leveranciers demonstreren hun zaaksystemen aan de hand van zelfbedachte thema’s.

Lees meer

Maart 2019 | Slagsessies Aan de slag met de Omgevingswet 

Ieder kwartaal komen programmamanagers Omgevingswet bij elkaar in interbestuurlijke sessies: de Slagsessies. Hier delen we kennis en komen ervaringen uit pilots en experimenten bij elkaar. In 2019 kunnen we u voor het eerst ook de werking van het Omgevingsloket laten zien. Overheden worden uitgenodigd kennis te maken met oriënteren, checken en indienen van vergunningen. Omdat we dit voor iedereen zo toegankelijk mogelijk willen maken, gaan we dit tijdens de Slagsessies doen.

Lees meer

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 21-12-2018

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet