Mailing Omgevingsloket online 14 februari 2018

Omgevingsloket online niet beschikbaar op dinsdag 20 februari

Op dinsdag 20 februari 2018 wordt naar verwachting een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst (release 2.13.2). Het loket is die dag niet beschikbaar. De nieuwe versie is sinds dinsdag16 januari beschikbaar op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl).

De nieuwe versie bevat onder andere de volgende wijzigingen:

  • Behandeldienst kan ook behandeldienst instellen:
  • Behandeldiensten of samenwerkingsverbanden kunnen de behandeling van bepaalde aanvragen overdragen naar een andere organisatie.
  • Conceptaanvraag over kunnen dragen naar andere organisatie:
  • De toegewezen coördinator kan conceptaanvragen overdragen naar een andere organisatie.
  • Uitbreiden adviesmodule:
  • Behandelende organisaties kunnen een adviesverzoek intrekken en adviseurs kunnen een adviesverzoek zelf afsluiten zonder documenten toe te voegen.
  • De taak 'Aanvragen advies' komt beschikbaar bij aanvragen met status beschikking
  • Gebruikers verwijderen wordt mogelijk in de beheermodule

Meer informatie over de wijzigingen in deze nieuwe versie vindt u op onze website.
Wijzigingen in nieuwe versie
 
Storing Omgevingsloket online
Omgevingsloket online heeft de afgelopen weken te maken gehad met meerdere storingen. Het duurt helaas langer dan verwacht om alle storingen volledig op te lossen. De verwachting is dat onderstaande foutmeldingen vrijdag 16 februari volledig hersteld zijn. Het gaat om:

  • het niet kunnen selecteren van bijlagen bij het registreren van een beschikking
  • foutmelding bij hergebruik aanvraag

De storing met ontbrekende gegevens in de audittrail is inmiddels opgelost. De audittrails zijn weer volledig.

Via de website houden wij u op de hoogte van de stand van zaken en mogelijke workarounds.
Storingen en foutmeldingen
 
Instellen behandeldienst door behandeldienst
Een bevoegd gezag kan in de beheermodule een behandeldienst instellen. Dit kan op basis van projectlocatie en/of op basis van onderdelen in de aanvraag. Omgevingsloket online kan aanvragen dan automatisch doorsturen naar de ingestelde behandeldienst. Vanaf versie 2.13.2 kunnen behandeldiensten deze functionaliteit ook gebruiken.

Behandeldiensten kunnen op dit moment wel een behandeldienst instellen, maar het loket verwerkt dit nu niet. Met de nieuwe release worden de (mogelijk in het verleden) ingestelde instellingen van behandeldiensten en samenwerkingsverbanden actief. Controleer daarom als lokaal beheerder van een behandeldienst of er voor uw organisatie al behandeldiensten zijn ingesteld. En pas deze zo nodig aan.
Meer informatie

Bron: Helpdesk Omgevingsloket 15-02-2018