Mailing Omgevingsloket online 22 februari 2018

Geen e-mail bij het overdragen van behandeling bij conceptaanvragen

Op 20 februari 2018 is een nieuwe versie geplaatst van Omgevings­loket online, versie 2.13.2.

Eén van de wijziging­en is het overdrage­n van de behandeli­ng bij conceptaanvragen. Deze wijziging is niet goed doorgevoe­rd. Het blijkt dat na het overdrage­n van een conceptaa­nvraag:

Het xml-bericht 'Aanvrage­n vooroverl­eg' niet wordt verstuurd­.
Er verkeerde mails worden verstuurd­.

Deze fout wordt naar verwachti­ng op 1 maart hersteld. Het advies is om voor conceptaa­nvragen de taak 'Behandel­ing overdrage­n aan andere organisat­ie' niet te gebruiken­ tot deze tijd. Gebruik de taak 'advies aanvragen'.

Conceptaanvraag overdragen naar andere organisatie

De e-mail dat een aanvraag/melding is uitbesteed, wordt soms ten onrechte verzonden

Sinds de nieuwe release kunnen organisaties die bij uitbesteding 'Contact met aanvrager blijft via bevoegd gezag verlopen' nee hebben ingevuld, toch een e-mail krijgen dat een aanvraag is uitbesteed. Deze fout wordt hersteld in een latere release. Sommige organisaties hebben als e-mailadres het adres van een behandeldienst ingesteld. In dat geval krijgt de behandeldienst de e-mail dat de aanvraag is uitbesteed.

Op 1 maart 2018 tussen 17.00 en 19.00 uur is Omgevingsloket niet beschikbaar

Door extra onderhoud is Omgevingsloket online naar verwachting op donderdag 1 maart 2018 niet beschikbaar tussen 17.00 en 19.00 uur. Wij raden u aan die dag voor 17.00 uit te loggen, om eventueel verlies van gegevens te voorkomen.

Vervanging PKI overheid certificaat

Organisaties die webservices gebruiken, maken gebruik van een PKI overheid certificaat. Het certificaat van Omgevingsloket online wordt in mei 2018 vervangen door een nieuw certificaat. Dit heeft gevolgen voor aangesloten organisaties. Het is mogelijk uw systeem zo in te richten, om zowel het oude als het nieuwe certificaat te accepteren. Op die manier hoeven niet alle aangesloten partijen tegelijk de certificaten te veranderen. U kunt de toevoeging van het nieuwe certificaat plannen op een moment dat u uitkomt.

Meer informatie over de vervanging PKI overheid certificaat

Bericht voor organisaties die webservices gebruiken

In maart 2018 vindt een belangrijke wijziging plaats in het gebruik van webservices. Omgevingsloket vervangt de digikoppeling software, omdat het gebruik van de koppeling blijft toenemen. De nieuwe software komt op 14 maart op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) en enkele weken later op de productie-omgeving. Het is belangrijk dat organisaties die gebruik maken van webservices, deze wijziging in maart testen. Tot 1 maart kunt u zich nog aanmelden om te testen.

Meer informatie over vervanging digikoppeling software

Bron: Omgevingsloket online 23-02-2018