Nieuwe versie Omgevingsloket online op 20 februari 2018

Op dinsdag 20 februari 2018 wordt naar verwachting een nieuwe versie van Omgevingsloket online geplaatst (release 2.13.2). Het loket is die dag niet beschikbaar. De nieuwe versie is sinds dinsdag16 januari beschikbaar op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl).

De nieuwe versie bevat onder andere de volgende wijzigingen:

  • Behandeldienst kan ook behandeldienst instellen:
  • Behandeldiensten of samenwerkingsverbanden kunnen de behandeling van bepaalde aanvragen overdragen naar een andere organisatie.
  • Conceptaanvraag over kunnen dragen naar andere organisatie:
  • De toegewezen coördinator kan conceptaanvragen overdragen naar een andere organisatie.
  • Uitbreiden adviesmodule:
  • Behandelende organisaties kunnen een adviesverzoek intrekken en adviseurs kunnen een adviesverzoek zelf afsluiten zonder documenten toe te voegen.
  • De taak 'Aanvragen advies' komt beschikbaar bij aanvragen met status beschikking
  • Gebruikers verwijderen wordt mogelijk in de beheermodule

Meer informatie over de wijzigingen in deze nieuwe versie vindt u op onze website.

Bron: Infomil 01-02-2018