Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij gepubliceerd

De Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij is op 16 februari 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Januari 2024 stopt de overgangstermijn en nertsenhouders die voor die tijd willen stoppen met hun bedrijf kunnen subsidie aanvragen voor het slopen of ombouwen van hun gebouwen.

Wanneer gebouwen, bouwwerken en betonnen of geasfalteerde erfverharding die behoorden tot de nertsenhouderij worden verwijderd is sprake van sloop, zoals het geheel of gedeeltelijk verwijderen van muren of daken, en het verwijderen van asbest. De regeling kunt u hier downloaden.

 

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-9184.html 22-02-2018