Toepassingsgebied brandwerende sandwichpanelen

Als brandlaboratorium test Efectis producten en constructies op brandgedrag en brandwerende eigenschappen. Het toepassingsgebied van een succesvolle test wordt vastgelegd in een classificatie rapport en wordt ook wel het “Direct field of application” genoemd. Binnen Europa zijn er verder afspraken gemaakt over het toepassingsgebied indien een constructie een beter resultaat opleverde en daarmee wat overwaarde heeft behaald. Deze afspraken zijn vastgelegd in “Extended field of Application” of wel ExAp.

Naast testen doet Efectis ook uitspraken op basis haar eigen kennis en inzicht over een te verwachte brandwerendheid van constructies, maar op het moment dat er een ExAp beschikbaar is wordt de ExAp maatgevend voor dergelijke uitspraken.

Recent is er Europees ingestemd met de nieuwe ExAp’s (extended applications) voor sandwichpanelen wanden (FprEN 15254-5:2017) en plafonds (FprEN 15254-7:2017). In april 2018 worden deze nieuwe ExAp’s verwacht (EN 15254-5:2018 en EN 15254-7:2018). Hierin hebben enkele belangrijke wijzigingen plaatsgevonden, bijvoorbeeld de maximale overspanningslengte van panelen toegepast in wanden.

Per 1 januari 2018 worden door Efectis Nederland de nieuwe normen gehanteerd. Efectis documenten op basis van EN 15254-5:2009 en EN 15254-7:2012 zijn met ingang van deze datum niet meer geldig. Efectis documenten op basis van FprEN 15254-5:2017 en plafonds FprEN 15254-7:2017 blijven geldig totdat de nieuwe normen officieel in werking treden.

 

 

 

Bron: Effectis 15-02-2018

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid