Eindrapport pilots omgevingsvisie gelanceerd

In Den Bosch heeft Erik-Jan van Kempen (programma-directeur-generaal Omgevingswet) de eerste versie van het rapport pilots omgevingsvisie overhandigd aan Erik van Merrienboer (gedeputeerde Noord-Brabant). Dit gebeurde bij de slotetappe van de Tour de Brabant, het traject rond de omgevingsvisie van de provincie. In de pilots omgevingsvisie experimenteerden 12 overheden met elkaar en deden er in een ꞌtweede ringꞌ nog eens 18 overheden mee. In de publicatie over dit leer- en intervisietraject van het programma Aan de slag met de Omgevingswet staan de ervaringen uit de praktijk centraal.

In Noord-Brabant werd het voorontwerp van de Brabantse omgevingsvisie gezamenlijk tegen het licht gehouden. Bekeken werd of de opbrengsten uit eerdere bijeenkomsten goed vertaald zijn en of het voorontwerp aansluit op de regionale visies en visies van de Brabantse gemeenten. Een mooie gelegenheid om ook breder te kijken naar ervaringen in het land met het maken van omgevingsvisies.

Deelnemers aan de pilots omgevingsvisie hebben veel van elkaar geleerd. Via intervisies en door bij elkaar op bezoek te gaan als expert. De hoofdonderwerpen bij het maken van de visies waren: integraliteit, participatie en de energietransitie. Brede aandacht verdient ook nog steeds de afstemming en samenwerking tussen de verschillende overheden in de regio en in de ‘keten’.

Zes kansrijke aanpakken en zeven inzichten

Aan de hand van interviews, artikelen en tips neemt de publicatie lezers mee langs zes kansrijke aanpakken en zeven inzichten. Een omgevingsvisie zorgt voor een compleet andere manier van werken aan langetermijnbeleid en vraagt ook om een omslag in werken. Vooral het ‘samen aan tafel’ is hierin een uitdaging - maar helpt wel.

Als kansrijke aanpak is onder meer de tip gegeven om de overweldigende breedte van een omgevingsvisie behapbaar te maken. Een eerste stap hierin is een ’opschoonactie onder de motorkap’, vindt de provincie Zuid-Holland. Oftewel: veeg alle beleidsnota’s bij elkaar, formuleer scherp wat erin staat en zet ze samen op een kaart. Dat creëert overzicht en helderheid.

Sectoraal denken écht verleden tijd

Sectorale systemen zijn hardnekkig, vindt ook de gemeente Zwolle. De Omgevingswet vergt een complete omwenteling in het denken van een organisatie, tegen alle bestaande systemen in. Integrale ambities vragen immers om meer dan alleen een woningbouwprogramma. Het gaat daarbij ook om een brede afweging van belangen. Zodat er balans blijft in beschermen van wat belangrijk is en de realisatie van nieuwe ontwikkelingen.

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet. 30-03-2018

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsvisie