Maatwerk voor aardgasvrij maken bestaande wijken

Er komt een passend aanbod aan alle gemeenten voor ondersteuning in het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Koplopers zijn nu al aan de slag en gemeenten die in 2018 starten met het aardgasvrij maken van een bestaande wijk kunnen een aanvraag indienen voor een Rijksbijdrage.

Gemeenten die tussen 2019 en 2021 starten kunnen zich aanmelden voor een leerprogramma rondom de proeftuinen. Dit aanbod staat in een gezamenlijke brief van ministers Ollongren en Wiebes en VNG-voorzitter Jan van Zanen die begin volgende week bij alle gemeenten in de postbus ligt.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op betrokkenheid en draagvlak van burgers, ondernemers en andere stakeholders, de financiële onderbouwing en de gevraagde rijksbijdrage. Daarbij kijkt het ministerie naar regionale spreiding en diversiteit in aanpak, om maximaal te kunnen leren uit de proeftuinen.

Het ministerie stelt dat het vanuit haalbaarheid aan te bevelen is dat gemeenten al een haalbaarheidsstudie of een concreet plan van aanpak op de plank hebben liggen.

Wegvoorbereiders

Het ministerie en de VNG willen alle gemeenten meenemen in de aardgasvrije transitie. Met het ondersteunen van de koplopers en de proeftuinen wordt ervaring en expertise opgedaan over de snelheid waarmee wijken van het aardgas af kunnen, hoe dit op een kosteneffectieve wijze kan gebeuren en of de energierekening betaalbaar blijft en welke randvoorwaarden daarbij komen.

In het nog op te zetten leerprogramma kunnen alle gemeenten in de slipstream met deze wegvoorbereiders meegaan. Dit programma voert de VNG uit het samen het haar partners van  de Unie, IPO en Netbeheer NL.

Klimaatdoelen

Het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving is onderdeel van de Nederlandse plannen om de klimaatdoelen van het klimaatakkoord van Parijs (2015) te halen. Het starten van proeftuinen voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken en het zo zoveel en zo snel mogelijk opleveren van aardgasvrije nieuwbouwwijken moeten bijdragen aan het terugdringen van het aardgasverbruik.

Meer informatie

Dossier Energie en klimaat

Bron: VNG 30-03-2018