Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 58

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Eenvoudig Beter

Nieuw: webpagina en infographics Invoeringsbesluit

Wat is het Invoeringsbesluit? Welke plek heeft het in het nieuwe omgevingsstelsel? Welke onderwerpen komen in het Invoeringsbesluit aan de orde? En wat is de bruidsschat? Een nieuwe webpagina en drie nieuwe infographics geven antwoord op deze en nog meer vragen.
Lees meer

Advies Raad van State over Aanvullingswet natuur

Op 8 maart 2018 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over het voorstel voor de Aanvullingswet natuur. De komende periode wordt het advies verwerkt door de regering. Daarna zal het voorstel voor de Aanvullingswet natuur worden aangeboden aan de Tweede Kamer.
Lees meer

Crisis- en herstelwet wordt aangepast voor versnellen woningbouw

Om een bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave wil minister Ollongren de Crisis- en herstelwet aanpassen.  De minister schrijft dit op 8 maart 2018 in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees meer

Blog | Stormvast dak voor de Omgevingswet: een uitvoerbare Omgevingsregeling

Francine L’Ortye, projectleider Omgevingsregeling

Blog over het dak van het nieuwe omgevingsstelsel: de Omgevingsregeling. Wat is een stormvast dak en hoe maken we dat?

Lees meer

Benoeming programma-directeur-generaal Omgevingswet bij BZK

Drs. E.J. (Erik Jan) van Kempen wordt programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2018.
Lees meer

Directeuren Eenvoudig Beter en Aan de slag met de Omgevingswet bezoeken Utrecht en Bunnik

Op woensdag 31 januari 2018 brachten Rosemarie Bastianen (directeur Eenvoudig Beter) en Ineke van der Hee (directeur van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet) een bezoek aan de gemeenten Utrecht en Bunnik. Een dag over de Omgevingswet in het licht van de praktijk.
Lees meer

Wetsvoorstel voor afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen aangenomen door Tweede Kamer

Op 1 februari heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen als hamerstuk aangenomen. Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen.
Lees meer

Gastcollege Omgevingswet voor masterstudenten Universiteit Utrecht

Studenten van nu zijn de professionals van straks. Voor een goede landing van de Omgevingswet is het belangrijk om hen mee te nemen in de stelselherziening. In januari verzorgde Nicole Fikke van Eenvoudig Beter een gastcollege Omgevingswet voor masterstudenten van de Universiteit Utrecht.
Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet

Consultatie standaard omgevingsdocumenten

Denk mee met de ontwikkeling van de standaarden voor omgevingsdocumenten! Het programma Aan de slag met de Omgevingswet ontwikkelt deze standaarden.
Lees meer

Weer een stap in de ontwikkeling van staalkaarten omgevingsplan

Hoe kom je tot een goed omgevingsplan? Ter inspiratie laat het programma Aan de slag met de Omgevingswet staalkaarten ontwikkelen.
Lees meer

Gids voor gezonde leefomgeving online

Gids gezonde leefomgeving is een website voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder inrichten van de leefomgeving. In de gids staan handvatten om gezondheid mee te wegen binnen het omgevingsbeleid.
Lees meer

Agenda

Januari 2018 e.v. | Slagsessies Aan de slag met de Omgevingswet | Informeren, inspireren, ontmoeten, workshops, discussies

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert ieder kwartaal interbestuurlijke sessies voor de trekkers implementatie Omgevingswet bij overheden:de Slagsessies. Hier wordt kennis gedeeld en komen ervaringen uit pilots en experimenten bij elkaar. Ook nieuwe producten worden besproken en verbeterd.
Lees meer
 
Februari 2018 e.v. | Roadshows Aan de slag met de Omgevingswet
Werkt u bij een gemeente, waterschap, provincie, het Rijk, of bij een GGD-GHOR of Omgevingsdienst? Wat betekent de Omgevingswet dan voor u, en voor uw regio? De Roadshows Omgevingswet brengen lokale kennis, ervaring en partijen bij elkaar. Meld u aan voor de Roadshow in uw omgeving!
Lees meer


22 maart 2018 | VMR Actualiteitendag 2018
De Vereniging voor Milieurecht organiseert de jaarlijkse Actualiteitendag. Lidia Palm van het ministerie van BZK spreekt over de stand van zaken van de stelselherziening omgevingsrecht.
Lees meer

12 april 2018 | VMR studiemiddag: De bestuurlijke afwegingsruimte voor het omgevingsplan in de praktijk
In deze door de VMR georganiseerde studiemiddag staan het omgevingsplan en de bestuurlijke afwegingsruimte centraal. Namens het ministerie van BZK spreekt Paul Pestman, projectleider Besluit kwaliteit leefomgeving, over de juridische kaders bij nieuwe bestuurlijke ruimte in het omgevingsplan en de mogelijke invulling hiervan.
Lees meer

4 oktober 2018 | VVM Dag van de Omgevingswet 2018
Dit jaar alweer de zevende editie van de VVM Dag van de Omgevingswet in het Provinciehuis van Utrecht. De invulling van het programma is nog niet bekend maar inschrijven kan al.
Lees meer

 

Bron: Programmadirectie Eenvoudig Beter 13-03-2018

Thema's: Omgevingswet