Verslag algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 22 februari 2018 overleg gevoerd met mevrouw Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president, over:

 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president d.d. 13 februari 2018 met de beantwoording van een aanvullende vraag commissie over energiebesparende maatregelen (32847, nr. 330);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president d.d. 13 februari 2018 over de stand van zaken herziening Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (2010/31/EU) (34636, nr. 3);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president d.d. 12 februari 2018 met de reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, over het bericht "Complexen met senioren niet brandveilig" (28325, nr. 170);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president d.d. 18 januari 2018 over het actieplan Toegankelijkheid voor de bouw (uitvoering motie-Volp over een actieplan voor de bouw conform het VN-verdrag (Kamerstuk 24170-155)) (33990, nr. 63);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president d.d. 18 december 2017 over de voortgang herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (21501-33, nr. 688);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president d.d. 18 december 2017 over de voortgang van de in ontwikkeling zijnde wettelijke verplichting voor installateurs (28325, nr. 168);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president d.d. 11 december 2017 met de reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 28 november 2017, over de energierekening van huurders (34762, nr. 14);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president d.d. 8 december 2017 met de reactie op het verzoek commissie om erkenning aan wand vastgemonteerde elektrische verwarming in huurwaarde puntenstelsel (32847, nr. 310);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president d.d. 8 december 2017 over de stand van zaken op het gebied van energiebesparing gebouwde omgeving (30196, nr. 563);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president d.d. 7 december 2017 over energiezuinige nieuwbouw per 2020 (BENG) (30196, nr. 562);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 23 oktober 2017 met de reactie op het rapport "Hijsen in het hart van de stad: ongeval bouwplaats Rijnstraat" (28325, nr. 167);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 oktober 2017 over de toezeggingen uit het debat van 14 september 2017 over energiedoelen corporaties (29453, nr. 458);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 29 september 2017 met de reactie op aanvullende ingebrekestelling richtlijn energieprestatie van gebouwen 2010/31/EU (30196, nr. 557);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 26 september 2017 over het instorten parkeergarage Eindhoven Airport (28325, nr. 166);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 14 juli 2017 met de reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 juni 2017, over energiedoelen van woningcorporaties (29453, nr. 450);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 11 juli 2017 met de reactie op het verzoek van de commissie over het energielabel voor woningen (2017Z10282);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 juni 2017 over de stand van zaken met betrekking tot diverse moties en toezeggingen, vooral op het gebied van energiebesparing (30196, nr. 548);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 7 april 2017 inzake oprichting van de stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel en de benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht (34645, nr. 2);
 • de verzamelbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 8 maart 2017 naar aanleiding van het AO Bouwregelgeving en afdoening commissiebrief over de Stichting Fonds Duurzaam funderingsherstel (28325, nr. 164);
 • de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 28 februari 2017 met de reactie op de motie van het lid Voortman over instelling van een werkgroep voor gebouwgebonden financiering van energiebesparingsrenovaties (30196, nr. 540);
 • de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 13 oktober 2016 over de onderzoeksplicht roestvaststaal in zwembaden (28325, nr. 159).

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
Ziengs

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
Hendrickx

Voorzitter: Ziengs
Griffier: Roovers

Het verslag vind u hieronder

Bron: www.tweedekamer.nl 02-03-2018