VNG bijdrage aan gesprek Nationale Omgevingsvisie

De VNG is blij met de komst van de Nationale Omgevingsvisie: het is een van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet. Het instrument vraagt van ons om breed en in samenhang naar onze maatschappelijke opgaven te kijken en daarbij een zorgvuldig participatietraject in te richten. 

En dat juichen wij toe. De VNG neemt 7 maart deel aan het rondetafelgesprek Nationale Omgevingsvisie. 

Aandachtspunten

  • We vragen om een inhoudelijke verdiepingsslag waarbij de strategsiche opgaven meel meer gekoppeld worden aan andere thema's in de fysieke leefomgeving
  • Wees terughoudend in het stellen van kwaliteitskaders of of leidende principes voor de fysieke leefomgevng op nationaal niveau
  • We vragen om een zorgvuldig voorbereid en gezamelijk ingericht interbestuurlijk samenwerkingproces met stakeholders en andere partijen

Meer informatie

VNG-bijdrage rondetafelgesprek NOVI (pdf, februari 2018)
zie ook: www.vng.nl/omgevingswet , www.tweedekamer.nl

 

 

 

 

 

Bron: VNG 07-03-2018

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsvisie