Een bijzonder managementsymposium - inschrijving geopend

Wij nodigen u van harte uit voor het Managementsymposium annex de ALV van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Dit jaar zal het managementsymposium geheel in het teken staan van de energietransitie, circulaire bouw en de toekomst van de bouw die hierop moet worden aangepast, en de rol die het bevoegd gezag, en met name het Bouw- en Woningtoezicht zal moeten gaan innemen om deze doelen te kunnen gaan halen. Voor dit bijzondere managementsymposium hebben we zeer gewaardeerde sprekers uitgenodigd. Zo zal de bekende weerman van RTL4 Reinier van den Berg ons meenemen in de klimaatverandering op aarde, en de invloed van de steeds verdere verdichting van de bebouwde omgeving op de fysieke leefomgeving. Vervolgens zal Marjet Rutten ingaan op de uitdaging van de bouwketen om de bouw echt duurzaam en circulair te gaan maken. Marjet wordt ook wel de Gamechanger in de bouw genoemd, en is een zeer geliefd spreker op grote congressen. Tevens zal het actuele onderwerp ‘Van gas los’ en de enorme bijna onuitvoerbare opgave die hieruit voortkomt worden toegelicht door Anne-Marie van Osch van de gemeente Almere. Verder zal worden ingegaan op de uitdaging om onze medewerkers in die nieuwe rol optimaal te kunnen gaan inzetten. Jeroen Oude Lenferink en Raymond Steenkamp gaan in op de ontwikkelingen binnen de kwaliteitscriteria, de toevoeging van het 27ste deskundigheidsgebied “duurzaamheid en energie” en zullen de deelnemers meenemen in een andere kijk op inzetbaarheid van medewerkers en de ontwikkelingen binnen het toekomstig vakmanschap, de medewerker van de toekomst. Kortom een inhoudelijk programma dat iedere manager binnen het BWT zou moeten bijwonen. Vandaar dat we ook hebben gekozen voor een prachtige en vooral ruime locatie. De Veerensmederij naast Station Amersfoort Centraal.

Een kort onderdeel van het managementsymposium is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In dit gedeelte hebben de vertegenwoordigers van de gemeentelijke leden en de GOL (Gemeenschappelijke Openbare Lichamen) leden stemrecht. Het managementsymposium van de Vereniging BWT Nederland is daarnaast natuurlijk de uitgelezen kans om op managementniveau met elkaar te netwerken over alle ontwikkelingen binnen het Bouw- en Woningtoezicht. Hier is ook voldoende ruimte voor opgenomen in het programma, en de prachtige locatie zal hier zeker positief aan bijdragen.

De Veerensmederij vindt u aan de Soesterweg 330 in Amersfoort en bevindt zich aan de achterzijde van het CS Amersfoort (5 minuten lopen). De Veerensmederij is een indrukwekkende Rijksmonumentale industriële evenementenlocatie.

De toegang voor persoonlijke leden en maximaal twee personen per gemeentelijk, GOL lid of geassocieerd lid is gratis. Overige personen zijn ook welkom tegen betaling van € 150,-- excl. btw per persoon.

Na de sluitingsdatum ontvangt u de bevestiging van uw inschrijving voorzien van de routebeschrijving, het definitieve programma en indien van toepassing de factuur. De stukken voor de ALV van de Vereniging BWT Nederland zullen eveneens eind mei op de website van de vereniging worden geplaatst. Deze zijn dan te vinden op de speciale pagina ALV 2018 (6-06-2018) aangemaakt op www.vereniging-bwt.nl, dezelfde pagina waarop u zich ook kunt inschrijven voor deze bijeenkomst.

Gelet op het programma van dit managementsymposium verwachten wij een grote opkomst. De inschrijving sluit op 1 juni 2018 of eerder indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Het bestuur van de Vereniging BWT Nederland ziet uit naar uw komst.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

09:30 - 10:00 uur Registratie deelnemers, ontvangst met koffie
10:00 - 10:10uur Opening door de dagvoorzitter Wico Ankersmit (directeur VBWTN)

10:10- 10:20 uur

Welkomstwoord door voorzitter Margreet Schotman

10:20 - 11:10 uur

Klimaatverandering door Reinier van den Berg belicht.

Reinier van den Berg is initiatiefnemer van de al in 2008 opgerichte Care for Climate Foundation waarbinnen hij zich bezighoudt met technologieën en methoden om de CO2 uitstoot drastisch te beperken. Hij neemt ons in een boeiende lezing mee in deze uitdaging om de Wereld ook in de toekomst leefbaar te houden.  

   

11:00 - 11:30 uur

Koffie/Theepauze

   

11:30 - 12:40 uur

Gamechanger in de bouw Marjet Rutten

Marjet neemt ons mee in de uitdaging de bouw te vernieuwen. Hierbinnen staan termen als materialen, industrialisatie en digitalisering centraal. Naar een circulaire duurzame en CO2 neutrale bouw is eenvoudig gezegd maar nog niet zo maar gerealiseerd.
   

12:40 - 13:30 uur

Lunchpauze

   

13:30 - 14:00 uur

ALV: (jaarverslag, jaarrekening, jaarplan, meerjarenbegroting, bestuursbenoemingen) Toelichtingen door de voorzitter en de penningmeesterr. 

14:00 - 14:40 uur

Van Gas Los, dat doen we toch wel even.

Het Kabinet Rutte III maakt haast met de energietransitie en heeft al aangekondigd dat per 1 juli dit jaar de gaswet en het Bouwbesluit worden aangepast. Wat dit betekent legt Anne-Marie van Osch ons uit, en zij ligt toe hoe in Almere tegen deze uitdaging wordt aangekeken, en hoe hier mee wordt omgegaan

   

14:40 - 15:00 uur

Koffie / Theepauze

   
15:00 - 15:40 uur

De BWT medewerker van de toekomst door Jeroen Oude Lenferink en Raymond Steenkamp

Ontwikkelingen binnen de kwaliteitscriteria, de toevoeging van het 27ste deskundigheidsgebied “duurzaamheid en energie” en een andere kijk op inzetbaarheid van medewerkers en de ontwikkelingen binnen het toekomstig vakmanschap zullen tijdens deze presentatie worden besproken.

15:40 - 16:00 uur

De Wet kwaliteitsborging en de rol van de vereniging

Margreet Schotman zal een korte toelichting geven over de rol van de Vereniging binnen de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, waarbij ruimte is om met elkaar in discussie te gaan over hoe wij deze inzet de komende periode zullen voortzetten.

16:00- 17:00 uur

Afsluitende borrel

* In het programma kunnen nog enkele wijzigingen worden aangebracht. 

Bron: Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland 19-04-2018