Erfgoed in de Omgevingswet

In april 2018 gaf het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland een publicatie uit waarin de gevolgen van de Omgevingswet voor het erfgoed worden toegelicht.

Want hoewel er nog zaken onduidelijk zijn over de precieze uitwerking van de wet, er is toch al veel te vertellen. Bijvoorbeeld over wat u wel en niet van de wet kan verwachten en hoe u zich kunt voorbereiden.

Ambities gemeenten

Het Steunpunt heeft een aantal vragen gesteld aan juristen die meewerkten aan de totstandkoming van de Omgevingswet. Vragen die de juristen hebben uitgeplozen zijn: waar kunnen de ambities op het gebied van erfgoed in de gemeente worden vastgelegd? Hoe bescherm je je gemeentelijke erfgoed? Hoe kun je handhaving regelen? En wat zijn de middelen om herbestemming te stimuleren?

Het is de bedoeling deze publicatie jaarlijks te updaten. Of vaker als er belangrijk nieuws is in de ontwikkelingen rondom de wet

Bron: Aan de slag met de Omgevingswet. 30-04-2018