Mailing Omgevingsloket online 11 april 2018

Omgevingsloket online is niet beschikbaar op zaterdag 21 april

Omgevingsloket online is naar verwachting niet beschikbaar op zaterdag 21 april 2018.

Er wordt nieuwe software op www.omgevingsloket.nl geïnstalleerd. De digikoppeling software wordt vernieuwd om een groter aantal gebruikers goed te kunnen faciliteren. De nieuwe software is op 14 maart op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) geïnstalleerd.

U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Vervanging PKIoverheid-certificaat

De server van Omgevingsloket online gebruikt een PKIoverheid-certificaat. Overheden die via Digikoppeling aangesloten zijn op Omgevingsloket online, moeten dit certificaat vertrouwen op hun verbindingsserver of -broker om een beveiligde TLS/ SSL verbinding te kunnen maken. Het certificaat van Omgevingsloket online verloopt in mei 2018 en wordt dan vervangen door een nieuw certificaat.

De CPA’s blijven ongewijzigd.

Op woensdag 25 april worden de certificaten op de broker van de oefenomgeving (broker-inr.omgevingsloket.nl) overgezet. Deze omgeving kan door organisaties gebruikt worden als testomgeving.

Op woensdag 9 mei gaat de broker van de productie-omgeving (broker.omgevingsloket.nl) over op het nieuwe certificaat.

Beide certificaten zijn nu beschikbaar op onze website.

Op de website vindt u meer informatie.

Meer informatie

Bron: Mailing Omgevingsloket online 12-04-2018