Resultaten pilots Omgevingsvisie: kansen voor gemeenten

In het hele land wordt geoefend met het maken van omgevingsvisies. Onlangs zijn een aantal pilots omgevingsvisie afgerond. In de pilots omgevingsvisie experimenteerden 12 overheden met het maken van een omgevingsvisie en deden er in een ꞌtweede ringꞌ nog eens 18 overheden mee.

Door deze pilots zijn:

  • nieuwe wegen ontdekt voor allerlei vraagstukken die in de Omgevingswet spelen
  • allerlei vragen naar boven gekomen.

En dat heeft een aantal interessante aanpakken en inzichten voor gemeenten opgeleverd.

Regionale samenwerking

Zo wordt op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en bodemdaling steeds vaker op regionale schaal samengewerkt. De opgaven zijn te groot om als individuele gemeente op te pakken.

Bovendien zijn het bij uitstek de thema’s waar integraal kijken meerwaarde heeft. Bouwen aan regionale netwerken en het bouwen aan een gezamenlijke agenda is een belangrijk element gebleken bij het opstellen van een omgevingsvisie. De eerste belangrijke stap voor gemeenten daarbij is om te bepalen wat je op regionale schaal wil oppakken en wat lokaal.

Natuurlijk biedt regionale samenwerking ook weer nieuwe uitdagingen, zoals bestuurlijke samenwerking en de vraag wat de regio is.

Integraal werken

Een ander belangrijk inzicht gaat over integraal werken. Integraal werken is vooral ook zoeken naar slimme verbindingen en het maken van heldere keuzes. Dat bleek bij een aantal gemeenten die een tegenstelling voelden tussen het integraal werken (verbreden) met de noodzaak om te versnellen op thema’s als de energietransitie.

De keuze voor focus op een beperkt aantal thema’s brengt scherpte in de omgevingsvisie. Een team met naast een procestrekker ook een of meerdere inhoudelijke trekkers die samenwerken, heeft bij een dergelijke werkwijze meerwaarde: de een bewaakt de integraliteit en de ander kan inzetten op wat nodig is om te versnellen.

Meer informatie

Zes kansrijke aanpakken en zeven inzichten zijn beschreven in het rapport ‘In een Omgevingsvisie komt alles samen’. Dit rapport staat op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

 

Bron: VNG 13-04-2018

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsvisie