Waar staat het digitaal stelsel Omgevingswet nu?

Op dinsdag 27 maart 2018 presenteerde het deelprogramma DSO onder grote belangstelling de resultaten van het afgelopen kwartaal. De laatste maanden stonden in het teken van ‘stabiliteit in de basis’. Daarnaast zijn er diverse praktijkproeven geweest. Als klap op de vuurpijl is bekendgemaakt dat er een oefenomgeving komt voor een aantal elementen van DSO-landelijke voorziening.

Het deelprogramma DSO ontwikkelt de landelijke voorziening digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV) stapsgewijs, samen met gebruikers. Ieder kwartaal geeft het deelprogramma inzicht in de stand van zaken met een presentatie (pdf, 8.3 MB). Zowel richting gebruikers als richting digitale experts, waaronder leveranciers.

Meervoudige melding

Het afgelopen kwartaal werkte het programma met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een praktijkproef over milieuregels. Een milieumelding is één van de veelgebruikte meldingen in de huidige Activiteiten Internet Module (AIM).

In de praktijkproef wilde een tankstationhouder een nieuwe CNG-tankinrichting én een bovengrondse dieselopslag melden, een zogenoemde meervoudige melding. Daarvoor moet eerst de regelmaker van het rijk vragenbomen maken van de milieuregels. Dit gebeurt in een speciale tool voor het rijk. Het is nu mogelijk om meer informatie, zoals de structuur van activiteiten en onderwerpen, op te nemen. Ook kunnen de achterliggende sets met regels worden hergebruikt en gebundeld. Hierdoor is het mogelijk de tankstationhouder in logische stappen door het loket te leiden. Hij ziet daarbij alleen vragen die voor hem van belang zijn. De eerste stap naar AIM-dienstverlening in het nieuwe Omgevingsloket is daarmee een feit.

Koppeling tussen lokale en landelijke voorziening

De vragenbomen die een lokale overheid maakt, moeten met één druk op de knop beschikbaar en bruikbaar zijn voor gebruikers in het nieuwe loket. Het afgelopen kwartaal heeft het team hard gewerkt om zo’n technische koppeling te leggen tussen Waternet en DSO-landelijke voorziening. Dit bleek nog heel wat voeten in de aarde te hebben. Met name de beveiliging van de koppeling zorgde voor problemen. Tot op het allerlaatste moment was het spannend of het dit kwartaal zou gaan lukken. De avond voor de kwartaaldemonstratie lukte het om bestanden van Waternet te sturen naar DSO-landelijke voorziening, maar andersom lukte helaas nog niet. Natuurlijk werkt het team hieraan door tot het wel lukt! Door deze praktijkproef kwamen al op een vroeg moment technische hindernissen aan het licht en konden betrokkenen werken aan oplossingen. Op deze manier blijkt vooral het nut van de stapsgewijze manier waarop het digitaal stelsel Omgevingswet tot stand komt. Deze leerervaringen komen voor iedereen beschikbaar.

Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte

De gemeente Den Haag stelde als proef voor de wijk Binckhorst een zogenoemd Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte op. Met dit plan heeft de gemeente geoefend in het proces om omgevingsdocumenten te publiceren in de LVBB. LVBB staat voor Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen. Onder andere de werking van de standaard (STOP 0.75) is hiermee getoetst. Het bleek dat deze standaard in staat is uitdrukking te geven aan het plan Binckhorst. Ook kon de viewer het plan tonen.

Sinds het afgelopen kwartaal kan het pakket een conceptplan aan de indiener tonen. Dit is dus vóór daadwerkelijke publicatie. De gemeente kreeg zo inzicht in het verband tussen regels uit het plan en de kaart. Die combinatie maakte goed duidelijk wat al kan en wat nog niet. Voor ondersteuning is er een basis ingericht bij de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen. Het publicatieproces is dus het afgelopen kwartaal verstevigd. Én er is meer inzicht ontstaan in vragen die er nog zijn.

Informatie-uitwisseling rijksgebieden

De komende maanden wil het rijk nagaan of de grenzen die zijn opgenomen in haar rijksregels, kloppen. Zij wil daarom de betrokken gemeenten, provincies, waterschappen en verschillende rijksdepartementen vragen om mogelijke fouten te signaleren. Maar hoe pak je dat aan?

Met de al bestaande mogelijkheden kon het deelprogramma DSO het rijk hierbij op een praktische manier helpen. Het pakket slaat de gebieden tijdelijk op en kan ze tonen in de viewer van het DSO-LV. Dit gebeurt in een afgeschermde omgeving. Het geeft de regels die gelden met een hyperlink weer. Met behulp van verschillende kaartlagen kan een overheidsorganisatie zo controleren of de gebieden kloppen. Betrokkenen kunnen markeren, meten en notities maken en zo hun opmerkingen doorgeven aan het rijk. De betrokken ministeries verwerken deze opmerkingen en passen eventueel de grenzen aan. De ontwikkelaars konden deze toepassing in korte tijd realiseren, door bestaande onderdelen van het DSO te hergebruiken. En met relatief beperkte inspanning.

Oefenomgeving

Tot slot hebben de ontwikkelaars tijdens de kwartaalbijeenkomst een aantal bèta-versies aangekondigd. Dit zijn:

  • Oriënteren via regels en kaart om te oefenen die bestaande ruimtelijke plannen bevat
  • Stelselcatalogus Omgevingswet met daarin de begrippen uit de Aquolex en de AMvB’s
  • Ontwikkelaarsportaal, speciaal bedoeld voor softwareleveranciers

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet 09-04-2018