Aanbieding ontwerpwijziging Bouwbesluit 2012 (aansluiting op distributienet voor gas)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een ontwerpwijziging van het Bouwbesluit 2012 over de aansluiting op het distributienet voor gas.

Bron: Rijksoverheid 11-05-2018