Automatisch opschonen van aanvragen en meldingen

Vanaf 18 juni 2018 inventariseert Omgevingsloket iedere dag welke (concept)aanvragen en meldingen in aanmerking komen voor verwijdering. Aanvragen en meldingen worden verwijderd uit Omgevingsloket online wanneer ze langer dan een jaar niet zijn gewijzigd. Of wanneer ze in het loket langer dan drie maanden de status ‘Gearchiveerd’ hebben.

Na deze inventarisatie verstuurt het loket e-mails naar de indieners en de behandelende organisaties.

Hoe verloopt het proces van verwijderen?

Alle aanvragers en behandelende organisaties worden per mail geïnformeerd. Ze hebben daarna nog een maand de tijd om een wijziging aan te brengen in de aanvraag. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat de aanvraag bewaard blijft in Omgevingsloket online.

Omgevingsloket online informeert behandelende organisaties één keer per week. In deze mails staan alle aanvragen opgesomd die in deze week in aanmerking komen voor verwijdering. Als de behandeling van een aanvraag is overgedragen naar een andere organisatie ontvangt deze organisatie de e-mail. De mail gaat naar het adres dat bij Organisatie-instellingen is ingesteld bij e-mailadres vergunningen.

De gemachtigde/aanvrager ontvangt ook een e-mail. In deze e-mail staan de volgende gegevens:

  • Naam en nummer van de aanvraag
  • Waarom komt de aanvraag in aanmerking voor verwijdering
  • Datum waarop de aanvraag wordt verwijderd
  • Link naar de informatiesite van Omgevingsloket online. Hier kun je lezen hoe je een wijziging kunt aanbrengen.

Aanvraag verwijderen

Hebben de aanvrager of de behandelende organisatie geen wijzigingen aangebracht? Dan wordt de aanvraag na een maand verwijderd uit Omgevingsloket online.

Tot nu toe werden de aanvragen in het Omgevingsloket één of twee keer per jaar opgeschoond. Dit was grotendeels een handmatige actie. Beheerders van Omgevingsloket online inventariseerden welke aanvragen in aanmerking kwamen voor verwijdering. Het Omgevingsloket informeerde aanvragers/gemachtigden en behandelende organisaties via een mailing over de geplande opschoning. Vanaf 18 juni 2018 gebeurt dit automatisch.

Meer informatie

Bron: mailing Omgevingsloket online 23-05-2018