"Duurzaamheid & monumententoezicht"

Is er in uw gemeente of regio een vastgesteld beleid voor verduurzaming van monumenten? Houdt dat verduurzamingsbeleid naar uw mening voldoende rekening met cultuurhistorische waarden van monumenten? En komen verduurzamingsingrepen bij monumenten of in beschermde stads- en dorpsgezichten in uw gemeente voor?
 
Dat zijn enkele van de vragen die wij u, als lid van het Platform Monumenten Toezicht graag willen voorleggen, in de aanloop naar de eerstvolgende bijeenkomst, op dinsdagmiddag 12 juni 2018.
 
De antwoorden op deze vragen komen terug tijdens de bijeenkomst, die geheel gewijd is aan duurzaamheid en monumententoezicht. Een heel praktijkgerichte bijeenkomst, met aandacht voor juist die aspecten waar toezichthouders tegenaan kunnen lopen wanneer het gaat om verduurzaming van monumenten. Tijdens die bijeenkomst gaat Evert Jan Nusselder (van de ERM-brochure over verduurzaming van monumenten) in op hoe monumenten kunnen worden verduurzaamd. Een aantal gemeenten, waaronder Hilversum en Delft, lichten een praktijkcasus over dit onderwerp toe.
 
Via deze link komt u bij de enquête, hartelijk dank voor het invullen!
 
En geef u tijdig op voor de bijeenkomst op 12 juni a.s. in Utrecht, u kunt zich hier aanmelden.
 

Bron: Stichting ERM 16-05-2018

Thema's: Monumenten

Tags: Duurzaam bouwen