Gasaansluitplicht per 1 juli geschrapt

Het verzet van bouwers, corporaties en woningeigenaren heeft niet mogen baten: de gasaansluitplicht wordt per 1 juli geschrapt. Dat blijkt uit een publicatie in het Staatsblad. Anders dan enkele grote partijen menen, komt volgens minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) de invoering niet te snel.

Eind maart stemde de Eerste Kamer in met de afschaffing van de gasaansluitplicht voor nieuwbouw. Aanvankelijk was de gedachte dat deze wetswijziging per 1 januari 2019 zou ingaan, maar minister Wiebes koos ervoor dit al een halfjaar eerder te doen. Met een publicatie in het Staatsblad deze dinsdag is dat nu officieel. Dit betekent dat alle bouwprojecten waarvoor na 1 juli een vergunning voor wordt aangevraagd in beginsel zonder gasaansluiting gerealiseerd moeten worden.

'Intensief overleg'

In een nota van toelichting bij de regeling schrijft Wiebes dat de snelle invoering botst met het kabinetsbeleid om een periode van twee maanden te hanteren tussen publicatie en inwerkingtreding. Maar aangezien over de regeling “intensief overleg” is gevoerd met belanghebbende partijen wordt de datum van 1 juli “niet bezwaarlijk geacht”. Dat lijkt echter in tegenspraak met het verzet van Bouwend Nederland (bouwers), Aedes (corporaties) en Vereniging Eigen Huis (woningeigenaren). Deze drie partijen lieten vorige maand aan Energeia weten dat afschaffing per 1 juli tot problemen zal leiden.

“Bouwplannen moeten nu verschrikkelijk snel opnieuw worden gemaakt”, zei woordvoerder Marlies Kolthof van Aedes destijds. “Dat kost geld en levert vertraging op.” Vereniging Eigen Huis vreest dat al afgeronde ontwerpen voor nog niet gebouwde woningen nu overhaast moeten aangepast; hierdoor zouden er problemen kunnen ontstaan. Het ministerie kon deze dinsdag niet zeggen waarom is besloten toch vast te houden aan 1 juli.

Wet Vet

De verwijdering van de gasaansluitplicht wordt geregeld met de Wet voortgang energietransitie, beter bekend als Wet Vet. Deze wet treedt gefaseerd in werking: de eerste onderdelen -waarvan het schrappen van dit de voornaamste is- worden op 1 juli van kracht, vervolgens gaat op 1 januari een volgende serie wijzigingen in (waaronder de taakafbakening van netbeheerders) en dan is er nog een aantal bepalingen waarvoor de ingangsdatum onbekend is (onder meer de enkelvoudige storingsreserve voor hoogspanningsverbindingen).


Tijdens het managementsymposium van de Vereniging BWT Nederland op 6 juni aanstaande in de Veerensmederij in Amersfoort zal dit onderwerp worden besproken door Anne-Marie van Osch. Zij is intensief betrokken bij dit onderwerp en zal schetsen wat hiervan de impact is op het Bouw- en Woningtoezicht.

Bron: Staatscourant 14-05-2018