Gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht: internetconsultatie

In de Wet voortgang Energietransitie (VET) wordt een eerste stap gezet in de overgang van fossiele naar duurzame energie, die ervoor zorgt dat nieuwe gebouwen standaard geen gasaansluiting krijgen. Een college van B en W kan besluiten tot aanwijzing van een gebied waar de aansluitplicht wel geldt.

Dit kan alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang, die een uitzondering strikt noodzakelijk maken. Het wordt geregeld in de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht, deze ministeriële regeling ligt voor in een internetconsultatie. De consultatie sluit al op 6 juni, omdat regeling al op 1 juli 2018 ingaat.

Meer informatie

Bron: VNG 31-05-2018