Interpretatiedocument Sloopmelding

Omgevingsdienst NL heeft onlangs het interpretatiedocument ‘Sloopmelding t.b.v. reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden’ gepubliceerd. Aanleiding voor deze publicatie is dat Omgevingsdiensten regelmatig bij het toetsen van sloopmeldingen constateren dat op onjuiste (niet legale) wijze gebruik wordt gemaakt van het uitzonderingsvoorschrift voor reparatie- en mutatieonderhoudswerkzaamheden in een gebouw. In het interpretatiedocument wordt uitleg gegeven over dit voorschrift met voorbeelden evenals de sancties die kunnen volgen uit het niet toepassen van de geldende regels. ODNL wil hiermee eenduidigheid verschaffen naar de indieners van de sloopmelding. Het document is beschikbaar als pdf via de website van Omgevingsdienst NL

 

Bron: www.omgevingsdienst.nl 13-05-2018