Mailing Omgevingsloket online 7 mei 2018

Aanvragen/meldingen indienen met een baliemedewerker-account

Overheden kunnen een aanvraag of melding opstellen met een baliemedewerker-account. Als u dan kiest voor de optie aanvraag/melding doen voor ‘Mijn organisatie’ dan krijgt het ontvangende bevoegd gezag geen informatie mee zoals het KvK-  en het vestigingsnummer.

Doet u een aanvraag of melding bij een ander bevoegd gezag (bijvoorbeeld een gemeente bij een waterschap), kies dan met een baliemedewerker-account voor de optie ‘Een bedrijf’ bij de vraag ‘Voor wie doet u de aanvraag/melding?’. Dan kunt u wel een KvK- en vestigingsnummer invullen.

Nog netter is het om de aanvraag of melding te doen met een e-Herkenningsaccount. Zo bent u ook goed voorbereid op het nieuwe Omgevingsloket, het digitaal stelsel Omgevingswet. Daar moeten overheden ook inloggen met een e-Herkenningsaccount.

Gebruik van Statussynchronisatie of niet

In de beheermodule kunnen overheden instellen of zij gebruik willen maken van de Statussynchronisatie. Als organisaties daar geen gebruik van maken,  dan is de status van een ingediende aanvraag altijd ‘Onbekend’. Het advies is om deze optie te gebruiken wanneer een organisatie geen gebruik maakt van de behandelmodule of geen statuswijzigingen naar de OLO-aanvraag verstuurt vanuit het eigen systeem.

Gebruikt u als organisatie de behandelmodule? Of worden de statusaanpassingen consequent bijgehouden vanuit het eigen systeem? Zet dan de Statussynchronisatie aan.

Meer informatie over Statussynchronisatie

Vervanging PKIoverheid-certificaat

Op woensdag 9 mei tussen 17.00 en 19.00 uur wordt het PKIoverheid-certificaat van Omgevingsloket online vervangen. Het berichtenverkeer kan hierdoor op dit tijdstip mogelijk wat vertraging oplopen.

De vervanging van het certificaat heeft naar verwachting geen gevolgen voor organisaties.

Vervanging PKIoverheid-certificaat

Bron: mailing Omgevingsloket online 11-05-2018