Nieuwbouw in principe gasloos vanaf 1 juli 2018

Het kabinet heeft besloten 1) dat nieuwe woningen waarvoor de bouwaanvraag na 1 juli 2018 wordt gedaan in principe niet meer kunnen rekenen op een gasaansluiting. Aedes en andere partijen uit de bouwsector trapten 2) vorige maand nog op de rem. Deze partijen delen de uitgangspunten dat alle nieuwbouw zo snel mogelijk aardgasloos moet zijn, maar vinden de invoering overhaast. De Tweede Kamer heeft in een debat op 17 mei 2018 ook kanttekeningen geplaatst bij de datum van 1 juli 2018.

1) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-129.html

2) https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/op-weg-naar-aardgasvrije-nieuwbouw

De Wet Voortgang Energietransitie (VET) regelt dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet gaat verdwijnen. Omdat de wet ook bepaalt dat een netbeheerder geen andere werkzaamheden mag uitvoeren dan nodig voor de uitvoering van de wettelijke taak, is dit feitelijk een gasverbod voor nieuwbouwwoningen.

De leden van het Lente-akkoord, waarin onder meer NEPROM, Aedes en Bouwend Nederland vertegenwoordigd zijn, stelden in april voor een half jaar te wachten met de invoering, zodat betrokken partijen de tijd krijgen om de transitie zorgvuldig voor te bereiden en door te voeren in hun bouwplannen. Een te snelle invoering leidt volgens hen tot extra kosten en vertraging in de bouwproductie.

Uitzondering
Het kabinet vindt ondanks intensief overleg met de betrokken partijen dat de ingangsdatum van 1 juli 2018 niet te vroeg is. Wel is er in de wet de mogelijkheid opgenomen om bij zwaarwegende redenen van algemeen belang af te kunnen wijken van het gasloze uitgangspunt. Deze redenen moet de gemeente aandragen en zijn bijvoorbeeld de maatschappelijke kosten en baten.

Bouwaanvragen die voor 1 juli 2018 worden ingediend, vallen nog onder de oude regeling: deze hebben dus nog recht op een gasaansluiting.
In een Kamerdebat over de middenhuur op 17 mei 2018 zijn ook vragen gesteld of de invoeringsdatum van 1 juli 2018 niet te snel is. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zei dat de gemeente een uitzondering kan maken bij dreigende vertraging van de bouw. Daarover zal in overleg met de bouwsector een ministeriële regeling komen. Aedes is hierover inmiddels samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de verenigde bouwers en ontwikkelaars in gesprek met het ministerie.

Bron: Aedes / Omgevingsweb 23-05-2018