Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 59

Eenvoudig Beter

Botsproevendag Omgevingsregeling en Invoeringsbesluit: papier meets praktijk

Op 24 april onderwierpen 150 praktijkexperts de regels van de Omgevingsregeling en het Invoeringsbesluit aan een stevige praktijktest. De botsproeven leverden veel concrete suggesties op voor verdere verbetering van de regelgeving.

Lees meer

Infographics en videocollege over de Omgevingsregeling

Kenners van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht weten: de Omgevingsregeling bevat regels voor de uitvoeringspraktijk. Maar over welke onderwerpen gaan die regels precies? Wat is de relatie met de AMvB’s van het stelsel?

Lees meer

Videocollege over Invoeringsbesluit en bruidsschat

Wie Invoeringsbesluit zegt, zegt bruidsschat. Een nieuw videocollege over het Invoeringsbesluit gaat daarom uitgebreid in op deze ‘set regels die een overheid meegeeft of meekrijgt bij een decentralisatie’.

Lees meer

Gemeenten kunnen focussen op omgevingsplan

Op 17 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen als hamerstuk aangenomen. Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

Lees meer

Aanvullingswet grondeigendom aangeboden aan de Raad van State

In de week van 26 maart is het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet voor advies aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. De Aanvullingswet is een van de vier aanvullingswetten bij de Omgevingswet.

Lees meer

Noordwest Friesland ontregelt

Op vrijdag 23 maart 2018 ondertekenden de Commerciële Club Noordwest Friesland (CC-NWF), Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Harlingen, gemeente Waadhoeke en het programma Aan de slag met de Omgevingswet een overeenkomst om samen te gaan werken in de pilot Noordwest Friesland ontregelt.

Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet

Staalkaarten ter inspiratie voor het gemeentelijke omgevingsplan

In de afgelopen maanden zijn vier consortia van bedrijven begonnen met het maken van staalkaarten. Deze staalkaarten voorzien in de behoefte aan inhoudelijke en concrete voorbeelden van omgevingsplannen die gemeenten hebben.

Lees meer

Eindrapport pilots Omgevingsvisie gelanceerd

In Den Bosch heeft Erik Jan van Kempen (programma-directeur-generaal Omgevingswet) de eerste versie van het rapport Pilots omgevingsvisie overhandigd aan Erik van Merrienboer (gedeputeerde Noord-Brabant). Dit gebeurde bij de slotetappe van de Tour de Brabant, het traject rond de omgevingsvisie van de provincie.

Lees meer

Publicaties

 Artikel | Sturen op het omgaan met regenwater onder de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet vervalt een aantal bestaande lozingsregels voor regenwater in het riool, de bodem en het oppervlaktewater. In de nieuwste uitgave van Water Governance verkennen Gert Dekker en Kryštof Krijt wat dit betekent voor de omgang met regenwater.

Lees meer

Boek over systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet

Om de instrumenten van de Omgevingswet effectief te kunnen toepassen, is inzicht nodig in de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel. Op 16 maart verscheen een boek dat de hoofdlijnen en de belangrijkste instrumenten van het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht beschrijft.

Lees meer

Publicatie leertraject participatie

In het leertraject ‘Overheidsparticipatie en Omgevingswet’ is ervaring opgedaan met het samenspel tussen initiatiefnemers en gemeenten in het licht van implementatie van de Omgevingswet. Belangrijkste conclusie: verhoudingen veranderen drastisch, maar bestaande routines zijn daar beslist nog niet op toegesneden.

Lees meer

Kwartaalmagazine Kwartslag #3

Het derde nummer van Kwartslag is uit. Hoogleraar Jan Rotmans analyseert wat de implementatie van de Omgevingswet betekent. En verder: verdieping in participatie, 3x samenwerken en meer over de pilots omgevingsvisie.

Lees meer

Agenda

Januari 2018 e.v. | Slagsessies Aan de slag met de Omgevingswet | Informeren, inspireren, ontmoeten, workshops, discussies

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert ieder kwartaal interbestuurlijke sessies voor de trekkers implementatie Omgevingswet bij overheden:de Slagsessies. Hier wordt kennis gedeeld en komen ervaringen uit pilots en experimenten bij elkaar. Ook nieuwe producten worden besproken en verbeterd.
Lees meer

Februari 2018 e.v. | Roadshows Aan de slag met de Omgevingswet
Werkt u bij een gemeente, waterschap, provincie, het Rijk, of bij een GGD-GHOR of Omgevingsdienst? Wat betekent de Omgevingswet dan voor u, en voor uw regio? De Roadshows Omgevingswet brengen lokale kennis, ervaring en partijen bij elkaar. Meld u aan voor de Roadshow in uw omgeving!
Lees meer

31 mei 2018 | Wetgevingsupdate Omgevingswet 2018
De VNG en de programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van BZK houden dit jaar twee keer een Wetgevingsupdate Omgevingswet. We praten u bij over de totstandkoming van alle wet- en regelgeving rondom de Omgevingswet en beantwoorden zoveel mogelijk uw vragen.
Lees meer

26 juni 2018 | Schakeldag 2018: ‘Durf te doen, pak de kansen’
Tijdens de Schakeldag 2018 zijn de ontwikkelingen binnen de Omgevingswet een belangrijk onderwerp. De workshops geven u de laatste inzichten en kennis om zelf aan de slag te gaan. De onderwerpen zijn gericht op de nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe manier van werken, maatschappelijke onderwerpen, digitalisering en pilots.
Lees meer

4 oktober 2018 | VVM Dag van de Omgevingswet 2018
Dit jaar alweer de zevende editie van de VVM Dag van de Omgevingswet in het Provinciehuis van Utrecht. De invulling van het programma is nog niet bekend maar inschrijven kan al.
Lees meer

Bron: Programmadirectie Eenvoudig Beter 18-05-2018

Thema's: Omgevingswet