Onderzoek naar de reactie bij brand van medium-scale gevelconstructies met aluminium composiet gevelbekleding.


De brandontwikkeling over de gevel van een gebouw is afhankelijk van de prestaties van de gehele constructie in plaats van alleen de prestaties van de individuele bouwmaterialen. Een gevelsysteem bestaat uit de beplating, isolatiemateriaal, luchtspouw, barrières in de luchtspouw, bevestigingsmiddelen, ondergrond en detaillering zoals bevestiging van kozijnconstructies.

Efectis heeft onderzoek uitgevoerd naar de invloed op de brandontwikkeling van het combineren van verschillende gevelpanelen met verschillende isolatiematerialen. Het onderzoek is recent gepubliceerd in een Engelstalig rapport.
Het rapport beschrijft gevelbrandtesten in overeenstemming met ISO 13785-1, waarbij aanvullend het brandvermogen gemeten is en de rookgassen doormiddel van gebruik van FTIR geanalyseerd zijn.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport.
 

Bron: Efectis 25-05-2018

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid