Vereiste voorwaarden aan Wet kwaliteitsborging bouwen

VNG streeft naar kwaliteitsverbetering in de bouw tegen acceptabele kosten. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kan in werking gaan als er aan drie voorwaarden wordt voldaan. Die boodschap brengen wij samen met Vereniging Eigen Huis en Bouwend Nederland in een brief aan minister Ollongren.

Wetsvoorstel aangehouden

Het wetsvoorstel Wkb is medio 2017 aangehouden in de Eerste Kamer. Er was nog te veel onduidelijkheid rond de wet en de amendementen. Minister Ollongren heeft onlangs aan de Tweede Kamer toegezegd snel met een brief te komen over hoe zij het vervolg wil insteken.

Drie voorwaarden

De VNG wil ook graag verder met het versterken van de bouwkwaliteit en het normaliseren van de aansprakelijkheid in de bouw. Wij vinden het wenselijk dat juist nu met de woningbouwopgave de kwaliteit verbetert. Toch halen wij op dit moment onvoldoende vertrouwen uit de lopende pilots om zomaar verder te kunnen met het wetsvoorstel. De wet kan volgens ons enkel in werking treden als er aan drie voorwaarden wordt voldaan.

  1. De aanscherping van aansprakelijkheid van de bouwer ten aanzien van de consument kan zo snel mogelijk worden ingevoerd. Hierdoor verdwijnt de wettelijke onevenwichtigheid en dit stimuleert de kwaliteitsverbetering.
  2. Het stelsel van private kwaliteitsborging kan alleen worden ingevoerd als dit aantoonbaar leidt tot een betere kwaliteit tegen aanvaardbare kosten.
  3. Een heldere rol van het bevoegd gezag en een goede koppeling met de (implementatie van de) Omgevingswet zijn noodzakelijk.

Alleen als er aan deze voorwaarden wordt voldaan kan er volgens ons sprake zijn van een goed doordacht en een implementeerbaar stelsel. Dat leidt tot betere kwaliteit tegen aanvaardbare kosten. Binnenkort gaan we hierover in overleg met de minister.

Meer informatie

Bron: VNG 23-05-2018