VNG blij met financiële zekerheid Omgevingswet

De VNG is blij met de 90 miljoen die beschikbaar wordt gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het digitaal stelsel. Hiermee geeft het ministerie van BZK aan dat ze de afspraken zoals opgenomen in het bestuursakkoord en haar investeringsverplichting (150 miljoen) wil nakomen.

De planning blijft ook op schema lopen; alles is gericht op de inwerkingtreding en implementatie per 1 januari 2021.

Voor gemeenten betekent dit dat nu ze op volle kracht vooruit bezig kunnen gaan met invoering van de Omgevingswet. De financiële onzekerheid die er was voor gemeenten rondom de inwerkingtreding van de wet en het ontwikkelen van het digitaal stelsel zijn voor nu weggenomen.

Opgaven gemeenten

De opgave voor gemeenten bestaat uit het voorbereiden van het werken met de kerninstrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma’s en vergunning) en de strategische keuzes daarbij. Daarnaast is zaakgericht werken als basis voor het kunnen werken met het DSO een van de speerpunten.

Het succes van de Omgevingswet valt of staat met het op een andere manier werken: integraal, meer open en gericht op samenwerking met inwoners en bedrijven.

Meer informatie

De VNG ondersteunt gemeenten bij al deze aspecten. 

Bron: VNG 30-05-2018

Thema's: Omgevingswet