Consultatie kwaliteitscriteria 2019

Inhoudelijke consultatie kwaliteitscriteria 2019

Hierbij presenteert de Stuurgroep kwaliteitscriteria met enige trots het door het kernteam kwaliteitscriteria opgeleverde exemplaar van de set VTH-kwaliteitscriteria 2019. Dit is een inhoudelijke update van de set VTH-kwaliteitscriteria versie 2.1. Medio 2018 willen we met de nieuwe set het bestuurlijke besluitvormingsproces in gaan. Voordat we deze set aanbieden vragen wij jullie kritische blik en aanvullingen of commentaar op de inhoud.

De opdracht die de Stuurgroep (namens het IPO en de VNG) aan het kernteam heeft gegeven:

Kom met een breed gedragen voorstel voor de update van de kwaliteitscriteria. Het betreft geen nieuwe set, maar een verbetering die gaat over onvolkomenheden en fouten in de set kwaliteitscriteria zoals verouderde terminologie, andere activiteiten, achterhaalde opleidingen, criteria die niet meer gelden. De kwaliteitscriteria moeten na de update weer aansluiten bij de uitvoeringspraktijk.

Het kernteam heeft, in samenspraak met vele betrokkenen in het werkveld, deze versie opgeleverd. De stuurgroep daagt u uit om met verbetersuggesties te komen. De suggesties kunnen tot uiterlijk 1 september 2018 worden gemaild aan omgevingswet@vng.nl. De suggesties zullen worden besproken en verwerkt.

In het najaar van 2018 kan dan een geüpdatete set kwaliteitscriteria 2019 formeel worden vastgesteld.

Meer weten over het proces? Vraag het Marc du Maine (marc.du.maine@rws.nl), projectleider Actualisering kwaliteitscriteria 2.1.

Of stel uw vraag via het helpdeskformulier.

 

 

Bron: InfoMil 20-06-2018