Kamerbrief bij nota naar aanleiding van het wetgevingsverslag verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij in op de voortgang van de programmatische versnellingsaanpak asbestdakensanering.

Bron: Rijksoverheid 01-06-2018