Kamerbrief over planning stelselherziening Omgevingsrecht

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de planning van de stelselherziening Omgevingsrecht en een reactie op de motie van de Kamerleden Ronnes en Van Tongeren. Deze motie vraagt de Invoeringswet Omgevingswet als sluitstuk van het wetgevingstraject aan de Tweede Kamer voor te leggen

Bron: Rijksoverheid 27-06-2018

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet