Mailing Omgevingsloket online 11 juni 2018

Automatisch opschonen van aanvragen en meldingen

Aanvragen en meldingen worden verwijderd uit Omgevingsloket online wanneer ze langer dan een jaar niet zijn gewijzigd. Vanaf 18 juni 2018 gaat dit automatisch.

Hoe verloopt het proces van verwijderen?

Omgevingsloket inventariseert vanaf 18 juni iedere dag welke (concept)aanvragen en meldingen in aanmerking komen voor verwijdering. Aanvragen en meldingen worden verwijderd uit Omgevingsloket online wanneer ze langer dan een jaar niet zijn gewijzigd. Of wanneer ze in het loket langer dan drie maanden de status ‘Gearchiveerd’ hebben.

Alle aanvragers en behandelende organisaties worden per mail geïnformeerd. Ze hebben daarna nog een maand de tijd om een wijziging aan te brengen in de aanvraag. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat de aanvraag bewaard blijft in Omgevingsloket online.

e-mail naar bevoegd gezag

Omgevingsloket online informeert behandelende organisaties vanaf begin juli één keer per week. Omdat er een achterstand is in de aanvragen die in aanmerking komen voor verwijdering, worden er in juni extra veel aanvragen verwijderd. In de periode18 juni - begin juli ontvangt bevoegd gezag daarom dagelijks een e-mail. In deze mails staan alle aanvragen opgesomd die op die dag/week in aanmerking komen voor verwijdering.

De mail gaat naar het adres dat bij organisatie-instellingen is ingesteld bij e-mailadres vergunningen.

Als de behandeling van een aanvraag is overgedragen naar een andere organisatie ontvangt deze organisatie de e-mail. En niet het bevoegd gezag.

Meer informatie

Aanpassing berichtenverkeer Omgevingsloket online op de oefenomgeving

Op maandag 11 juni vindt er een aanpassing plaats in de database van de software op de broker. Dit gebeurt op de oefenomgeving: inr.omgevingsloket.nl

Organisaties die gebruik maken van webservices, kunnen deze aanpassing deze week testen vanaf dinsdag 12 juni 10 uur. Hoe u dit kunt doen, leest u op de website.

Meer informatie

Inspiratie en nieuwe inzichten op de Schakeldag 2018

De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken van ons. Maar hoe doet u dat? Wat is het digitaal stelsel Omgevingswet en hoe werkt het? Wat verandert er in Omgevingsloket online? Het antwoord op deze vragen en nog veel meer krijgt u tijdens de Schakeldag.

https://schakeldagen.nl/

Bron: mailing Omgevingsloket online 11-06-2018

Thema's: Omgevingswet