Start nu met sanering asbestdaken

Start met de voorbereidingen van de sanering van asbestdaken. Dat is de oproep aan gemeenten. Alleen dan kan het voornemen van het Rijk om in 2024 een verbod op asbestdaken in te stellen worden gehaald. 

Dat asbest een risico voor de gezondheid oplevert is algemeen bekend, mogen we veronderstellen. Door verwering vormt asbest dat in contact staat met de buitenlucht steeds een groter risico voor onze gezondheid. Veel eigenaren van woonhuizen en bedrijfspanden gebouwd voor de jaren 90 weten niet dat in hun gebouwen asbest is verwerkt. Het Rijk heeft het voornemen om in 2024 een verbod op asbestdaken in te voeren. 

Enorme opgave

Diverse provincies en gemeenten zijn vooruitlopend op dit verbod bezig met de inventarisatie van asbestdaken en de sanering daarvan. Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bracht een werkbezoek aan een saneringslocatie. Hier kregen de aanwezigen een toelichting op verschillende aanpakken van asbestsanering. Daar bleek dat de sanering nog een enorme opgave is, met knelpunten voor uitvoerbaarheid en financiën. Als we doorgaan in het huidige tempo, dan loopt de sanering door tot circa 2026.

Ledenbrief 

In de ledenbrief roepen wij gemeenten op om te starten met de voorbereidingen van de sanering. Gemeenten worden daarbij ondersteund door de VNG met de opbouw van een gemeentelijk netwerk. Met dit gemeentelijk netwerk kan kennis en ervaring rondom de aanpak van asbestdakensanering worden uitgewisseld. Samen met andere partijen van het programma Versnellingsaanpak werken wij aan de ontwikkeling van de benodigde financiële arrangementen. 

Spoedig besluit over verbod

Wij hebben staatssecretaris Van Veldhoven tijdens zijn bezoek op het hart gedrukt dat een spoedig besluit over de invoering van het verbod cruciaal is. Alleen op die manier kan duidelijkheid worden geboden aan gemeenten en worden alle betrokken partijen in beweging gezet.

Start nu met de voorbereiding 

Gemeenten worden in de ledenbrief aangeraden om nu te starten met de voorbereiding op het verbod op asbestdaken. Veel particuliere eigenaren zijn onvoldoende bekend met de urgentie van de sanering, of zien op tegen hoge kosten. 

Ervaringen delen

Ervaringen die worden opgedaan binnen het Programma Versnellingsaanpak asbestdakensanering worden ingezet om de saneringsaanpak te versnellen. Samen met het Rijk willen wij knelpunten aanpakken, zoals de belemmerende privacywetgeving die het delen van bijvoorbeeld asbestinformatie uit luchtkaarten tegenhoud.

Meer informatie

Bron: VNG 29-06-2018