Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen per 1 juli van kracht

Per 1 juli 2018 is de Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen van kracht. Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

Gemeenten kunnen de tijd en het geld dat vrijkomt inzetten voor het nieuwe omgevingsplan. Daarmee biedt de wet gemeenten een mooie kans om de aandacht te richten op de transitie naar de Omgevingswet.

De wet komt tegemoet aan wensen uit de gemeentelijke praktijk en is in nauw overleg met de VNG voorbereid. De Eerste en Tweede Kamer hebben de wet als hamerstuk aangenomen.

Zie ook

Bron: Omgevingswetportaal 29-06-2018